Management Drives

Dit instrument maakt teamleden meer bewust van wat hen drijft. Dit inzicht vergroot bewustwording en daarmee vergroot de persoonlijke effectiviteit van individuen en teams. In de communicatie wordt onder andere het geven van feedback makkelijker omdat men 'dezelfde taal' spreekt.

Voor wie

Instrument voor teams en voor individuele medewerkers.

Inhoud

Het instrument Management Drives is voortgekomen uit het werk van humanistisch psycholoog Clare Graves, die waardensystemen en de daaruit voortkomende drijfveren formuleerde. 'Management Drives', ofwel het aansturen van jouw drijfveren, is een methode om de drijfveren op het werk in kaart te brengen en is niet exclusief voorbehouden aan leidinggevenden.

Drijfveren zijn voorspellers van gedrag, een drijfveer is datgene dat iets of iemand in beweging zet. Het is een filter tussen waarneming en actie. Zij geven richting aan het gebruik van mogelijkheden en talenten. Management Drives is een methodiek die toepasbaar is op individu, de groep en de organisatie. Management Drives creëert een gemeenschappelijke taal waardoor thema's eerder benoemd worden.

Het instrument Management Drives wordt geïnterpreteerd en teruggekoppeld door een gecertificeerde facilitator.

Resultaat

Teamleden zijn zich meer bewust van wat hen drijft, dit inzicht vergroot bewustwording en daarmee vergroot de persoonlijke effectiviteit van individuen en teams. In communicatie wordt onder andere het geven van feedback makkelijker omdat men "dezelfde taal" spreekt.

Praktisch

Duur: variabel.
Kosten: € 426,74 per persoon, voor een profiel en een terugkoppelingsgesprek.

Aanvraag

Vul het digitale formulier in voor Insights 'individueel' of Insights 'incompany' voor het doen van een aanvraag.

Hoort bij