Nieuwe rechtspositie voor HR-professionals sector Rijk (voorlichting)

Voor wie

HR-professionals binnen de sector Rijk, in verschillende expertisevelden. Dit zijn onder meer: Arbo-adviseurs, bedrijfsartsen, re-integratie-adviseurs, mobiliteitsmanagers (verplicht en vrijwillig), organisatieadviseurs, bedrijfsmaatschappelijk werkers en adviseurs in de arbeidsmarktcommunicatie.

Wat

Voorlichtingsmaterialen op de website van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren zoals factsheets en animatiefilmpjes, en toegang tot relevante publicaties. Zie overzicht van de belangrijkste veranderingen. Ook kunnen (op basis van maatwerk) presentaties/voorlichtingsbijeenkomsten worden verzorgd door leden van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren.

Wanneer

In de loop van 2019 wordt de content voor de verschillende groepen HR-specialisten aangevuld. Het boeken van voorlichtingsbijeenkomsten kan doorlopend.

Door wie

Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren.

Kosten voorlichtingsbijeenkomsten

Maatwerk.

Hoe

Voorlichtingsverzoeken kunnen worden gedaan via kennispuntnieuwerechtspositie@rijksoverheid.nl.