Nieuwe rechtspositie voor medewerkers (voorlichting)

Voor wie

Alle medewerkers werkzaam binnen de sector Rijk.

Wat

Voorlichtingsmaterialen en (wanneer organisaties dit wensen) voorlichtingsbijeenkomsten. Belangrijk moment is de voorlichting bij de overstap van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Medewerkers ontvangen daarover een informatieve brief. Voor hen is nu al basale informatie beschikbaar op Rijksportaal en P-Direkt.nl. Departementen kunnen dit materiaal doorlinken naar eventuele eigen intranetten.

Wanneer

Basisinformatie in 2018, uitgebreidere voorlichting tweede helft 2019. Doorlopend proces, gekoppeld aan natuurlijke informatiemomenten en qua intensiteit toenemend richting het verzenden van de informatieve brief aan medewerkers in het laatste kwartaal van 2019.

Door wie

In 2018 BZK en rijksorganisaties. In 2019 P-Direkt en rijksorganisaties. Leidinggevenden worden gefaciliteerd als eerste aanspreekpunt voor hun medewerkers. Organisaties monitoren de informatiebehoefte van hun medewerkers en ook via vragen aan het call-center van P-Direkt kan dit worden gemonitord. Ook medezeggenschap en vakbonden kunnen daarover signalen afgeven. Wanneer binnen organisaties blijkt dat voor bepaalde onderwerpen meer aandacht gewenst is, wordt dit doorgegeven aan BZK/A&O, zodat daarop in samenwerking met P-Direkt kan worden ingespeeld.