Nieuwe rechtspositie voor medezeggenschap (voorlichting)

Voor wie

Voorzitters en leden van medezeggenschapsorganen.

Wat

Voorlichting online over wat er al dan niet voor hen verandert. Daarnaast kunnen zij vanzelfsprekend gebruik maken van de overige voorlichtingsmaterialen.

Door wie

BZK via het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren.