Social media inzetten voor uw loopbaan (basis)

Je gaat aan de slag met LinkedIn: met je eigen profiel, je leert relevante vacatures vinden en je LinkedIn-netwerk inzetten.

Voor wie

Training voor medewerkers.

Deze training is geschikt als je je herkent in (1 van) onderstaande omschrijvingen of uitspraken:

 • Ik wil graag aan de slag met LinkedIn en weet niet goed hoe of waar ik moet beginnen.
 • Ik heb een basic LinkedIn-profiel en een aantal mensen in mijn netwerk, hoe nu verder?
 • Ik heb er moeite mee om mijn gegevens openbaar op internet te zetten en vraag me af wat kan ik wel of niet afschermen?
 • Hoe vind ik relevante vacatures of organisaties vinden via LinkedIn?
 • Hoe kan ik het LinkedIn-netwerk inzetten?
 • LinkedIn kost tijd. Wat levert het me op?
 • Hoe ziet een goed LinkedIn-profiel eruit? Wat zet ik er wel en niet in?

Inhoud

LinkedIn is het belangrijkste zakelijke netwerk. Samen met medewerkers van andere organisaties van de rijksoverheid ga je praktisch met LinkedIn aan de slag. Zo vergroot je niet alleen je netwerk maar wissel je ook onderling tips en trics uit.

Je maakt een eigen LinkedIn-profiel aan. Heb je je cv op orde? Neem het mee om voor je profiel te gebruiken. Heb je al een profiel? Dan ga je aan de slag met het optimaliseren van dat profiel, aan de hand van de feedback en tips die je krijgt. Naast het aanmaken of professionaliseren van je profiel onderzoek je tijdens de bijeenkomst ook de functionaliteiten van LinkedIn. We gaan onder meer aan de slag met het zoeken van relevante netwerkcontacten, organisaties en vacatures.

Resultaat

Na de training:

 • Heb je een eerste aanzet voor je profiel gemaakt en ben je in staat hier verder mee aan de slag te gaan.
 • Weet je vacatures, personen en organisaties te vinden en hoe je kunt aansluiten bij groepen die voor jouw vakgebied relevant zijn of die interessante informatie zouden kunnen opleveren.
 • Weet je handige LinkedIn-functies te vinden die je helpen.

Praktisch

Duur: 1 dag.
Kosten: € 570,50

Data en locatie:

Door op de  datum naar keuze te klikken, wordt u doorgelinkt naar het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier wordt geopend in een nieuwe webpagina.

Den Haag:

Aanvraag

Vul het formulier in voor het doen van een aanvraag. Zorg ervoor dat:

 • je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);
 • na invullen van het formulier en aanklikken knop 'ga verder', kun je de gegevens nog eens controleren en eventueel aanpassen. Daarna verzendt je het formulier definitief. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag.

Uw aanvraag

Vul de volledige naam van de training of workshop in

Geef gewenste datum en locatie aan

Akkoordverklaring *

In verband met kosten die aan een training/ workshop zijn verbonden, moet uw leidinggevende akkoord zijn met deze aanvraag. Door akkoord te zijn, verklaart uw leidinggevende akkoord te zijn

Uw contactgegevens

Facturatiegegevens

Vul de naam van uw ministerie/ organisatieonderdeel/ directie in zoals u staat vermeld in uw kenniskaart op het Rijksportaal

Vul de naam van de opdrachtgever in als deze afwijkt van uw contactgegevens

Zonder inkoop/ordernummer kunt u geen aanvraag indienen

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in de be-handeling te nemen, u in te schrijven voor de betref-fende workshop, training of werkplaats en contact met u op te nemen als dit nodig is. Ook gebruiken wij u gege-vens voor facturatie. Uw persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens omdat dit noodzakelijk is uw aanvraag op een goede manier af te handelen. Wij gebruiken uw gegevens op basis van één van de vol-gende grondslagen: uitvoeren van een overeenkomst of uw toestemming.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De Backoffice Organisatieadvies ontvangt uw persoons-gegevens en gebruikt deze voor de registratie van uw aanmelding. Voor de inschrijving voor een workshop, training of werkplaats wordt uw informatie gedeeld met de trainer/begeleider en met de financiële administra-tie voor facturatie. Persoonlijke gegevens worden niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet ver-plicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

2 jaar na afronden van de workshop, training of werk-plaats worden uw gegevens verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *