Werkplaats: Schriftelijke presentatie

U gaat aan de slag met het schrijven van een goede motivatie bij sollicitaties, een persoonsprofiel of een samenvatting voor een LinkedIn profiel.

Voor wie

De werkplaats is voor medewerkers.

Inhoud

In deze werkplaats gaat het om het schrijven van een goede motivatie bij sollicitaties, een persoonsprofiel of een samenvatting voor een LinkedIn profiel. Ook het cv komt aan de orde. Wilt u bijvoorbeeld reageren op een aantrekkelijke vacature? Dan kunt u in de werkplaats aan de slag met het analyseren van de vacature, het matchen en aansluiten van uw brief en cv. Met elkaar en onder deskundige begeleiding gaat u aan de slag met datgene waar u aan wilt werken, u krijgt en geeft feedback en tips ter verbetering. Voorbeelden van leervragen:

 • Ik wil vaker uitgenodigd worden voor een gesprek aan de hand van mijn cv en motivatie.
 • Waaraan voldoet een goede motivatie, wat zet u er wel en niet in?
 • Hoe krijg ik mijn persoonsprofiel zo dat het écht over mij gaat. En hoe schrijf ik dat kort en krachtig op.
 • Er zijn zoveel verschillende voorbeelden van cv’s te vinden, wat moet er nu écht wel of niet in staan.
 • Hoe sluit ik met mijn brief aan op vacatures op een realistische manier zonder mezelf te kort te doen of te overdrijven.

Voor in de werkplaats neemt u een brief, cv en vacatures (of profielen) mee waarmee u aan de slag wilt gaan. Wilt u met LinkedIn profiel aan de slag gaan? Zorg dan dat u kunt inloggen.

Voorafgaand aan de werkplaats is er telefonisch contact met één van de begeleiders om uw leervraag aan te scherpen. Aan de hand van uw vraag kunt u voorbereidende opdrachten krijgen die u in de werkplaats verder helpen.

Praktisch

Duur: één dagdeel.
Kosten: € 400,- per deelnemer.

Data en locatie:
Den Haag:

 • 05 februari 2019 (inschrijving sluit op 22 januari 2019)
  13.30 uur - 17.00 uur
 • 12 maart 2019 (inschrijving sluit op 26 februari 2019)
  13.30 uur - 17.00 uur

Utrecht:

 • 07 februari 2019 (inschrijving sluit op 24 januari 2019)
  13.30 uur - 17.00 uur
 • 18 maart 2019 (inschrijving sluit op 04 maart 2019)
  13.30 uur - 17.00 uur

Als u stappen wilt zetten in uw loopbaan, dan kunnen de werkplaatsen een aanvulling zijn op een loopbaantraject. Ook medewerkers zonder loopbaantraject met een leervraag op dit gebied kunnen zich aanmelden. Bent u in de onderzoek- en oriëntatiefase of bent u ‘arbeidsmarkt-klaar’? Dan kunt u met uw leer- en/of ontwikkelvraag actief aan het werk. Naast deze werkplaats, kunt u ook terecht in de werkplaats: Gesprek voeren, Netwerken, hoe doe ik dat?, Presenteren (mondeling) of Effectief vacatures zoeken.

Aanvraag

Vul het digitale formulier  in voor het doen van een aanvraag. Zorg ervoor dat:

 • u het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);
 • na invullen van het formulier en aanklikken knop ‘ga verder’, kunt u de gegevens nog eens controleren en eventueel aanpassen. Daarna verzendt u het formulier definitief. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag.

Uw aanvraag

Vul de volledige naam van de training of workshop in

Geef gewenste datum en locatie aan

Akkoordverklaring *

In verband met kosten die aan een training/ workshop zijn verbonden, moet uw leidinggevende akkoord zijn met deze aanvraag. Door akkoord te zijn, verklaart uw leidinggevende akkoord te zijn

Uw contactgegevens

Facturatiegegevens

Vul de naam van uw ministerie/ organisatieonderdeel/ directie in zoals u staat vermeld in uw kenniskaart op het Rijksportaal

Vul de naam van de opdrachtgever in als deze afwijkt van uw contactgegevens

Zonder inkoop/ordernummer kunt u geen aanvraag indienen

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in de be-handeling te nemen, u in te schrijven voor de betref-fende workshop, training of werkplaats en contact met u op te nemen als dit nodig is. Ook gebruiken wij u gege-vens voor facturatie. Uw persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens omdat dit noodzakelijk is uw aanvraag op een goede manier af te handelen. Wij gebruiken uw gegevens op basis van één van de vol-gende grondslagen: uitvoeren van een overeenkomst of uw toestemming.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De Backoffice Organisatieadvies ontvangt uw persoons-gegevens en gebruikt deze voor de registratie van uw aanmelding. Voor de inschrijving voor een workshop, training of werkplaats wordt uw informatie gedeeld met de trainer/begeleider en met de financiële administra-tie voor facturatie. Persoonlijke gegevens worden niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet ver-plicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

2 jaar na afronden van de workshop, training of werk-plaats worden uw gegevens verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *