EC O&P Workflow biedt een intensieve en effectieve begeleiding aan kandidaten die zijn aangewezen als verplicht Van Werk Naar Werk (VWNW)-kandidaat. Een kandidaat krijgt begeleiding naar een passende en structurele functie, binnen of buiten de rijksoverheid.

In het Transferium zitten VWNW-kandidaten op een locatie bij elkaar gehuisvest. Ze worden aangestuurd door een leidinggevende met HR-verantwoordelijkheid (een VWNW-manager). Deze dienstverlening is een onderdeel van Loopbaan en ontwikkeling.

De Transferium aanpak

De Transferium aanpak ziet er als volgt uit:

  • Kandidaten zitten niet tussen ‘oud’-collega’s en werken op dezelfde locatie met rijkscollega’s die in dezelfde situatie zitten. Hierdoor stimuleren ze elkaar.

  • De kandidaten krijgen individueel en in groepsverband aandacht. Ze krijgen een passende, integrale begeleiding, afgestemd op hun persoonlijke situatie. De kandidaten worden gestimuleerd  om de eigen verantwoordelijkheid te nemen om hun eigen (werk)toekomst vorm te geven. Waar nodig worden kandidaten eerst begeleid door een fase van rouw over verlies van werk.

  • De kandidaten blijven aan het werk middels stages, werkervaringsplaatsen of detacheringen en doen zo (nieuwe) werkervaring op. Op die manier kunnen ze hun cv verdiepen, verbreden en ze behouden hun arbeidsethos en werkstructuur.

  • Binnen het Transferium is de focus: het vinden van een nieuwe structurele functie, via de kortste weg naar werk. Er zijn ook  kandidaten die het traject zien als een ‘een kans om opnieuw te beginnen’ en hun passie te volgen. Met hen wordt onderzocht onder welke voorwaarden dit mogelijk is.  

De Transferium aanpak helpt bij het sneller vinden van ander werk; dit blijkt uit de succesvolle uitstroomcijfers. Kennis en ervaring over de uitvoering van het VWNW-beleid zit bij elkaar en wordt eenduidig toegepast. Het ontzorgt de latende organisatie met een integrale aanpak van verplichte VWNW-kandidaten gericht op de kortste weg naar werk. De latende organisatie hoeft dan ook niet de kennis over het VWNW-beleid in eigen huis te hebben.

Integrale dienstverlening

EC O&P Workflow biedt met de Transferium dienstverlening een integrale dienstverlening aan die de opdrachtgever maximaal ontzorgt. EC O&P Workflow werkt vanuit een multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende vormen van de EC O&P dienstverlening is betrokken. Denk aan: mobiliteitsdienstverlening, werving en selectie, bedrijfszorg, arbeidsmarktcommunicatie, organisatieadvies, arbeidsjuridisch advies, kennispunt financiële rechtspositie, financiële hulpverlening. Ook kan ICG (interim-management en coaching) en Bv&F (Bedrijfsvoering- en Financiën) worden ingeschakeld. Voor de opdrachtgever betekent het: één aanspreekpunt, één (maatwerk)opdracht, één offerte en één factuur.

Het team rondom een kandidaat

De kandidaat wordt ondersteund door de volgende disciplines:

  • VWNW-manager: is de functioneel leidinggevende van de kandidaat. De manager stuurt op de uitvoering van het VWNW-plan door de kandidaat, stuurt de bij de uitvoering van het plan betrokken trajectbegeleiding aan, bereidt HR-besluiten voor en schakelt met partijen om kansen te creëren voor de kandidaat.
  • Trajectbegeleider: is sparringpartner voor de kandidaat bij de uitvoering van het VWNW-plan. De kandidaat krijgt o.a. ondersteuning bij het arbeidsmarktgereed worden en voorbereiding op sollicitatie- en netwerkgesprekken.
  • Regiemanager Transferium: is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever en zorgt dat zaken lopen. De regiemanager zorgt dat, waar nodig, andere disciplines worden ingezet zoals een arbeidsjurist, bedrijfsarts, trainer of eventueel een marktpartij.

Contact

Voor meer informatie, inzicht in de kosten van deze dienstverlening of het aanmelden van een kandidaat kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van EC O&P.