2 jaar ziek... en dan?

Een werkgever heeft in Nederland 2 jaar verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte. Maar wat als een medewerker na 2 jaar nog steeds ziek is? Wordt hij dan ontslagen of blijft hij in dienst zonder dat er salaris wordt betaald. Welke financiële gevolgen heeft langdurige ziekte voor medewerker en werkgever?

In deze workshop leer je over het traject na 2 jaar ziekte en ken je de juridische aspecten rond ontslag en uitkeringen bij ziekte.

Voor wie

Workshop voor HR-adviseurs en leidinggevenden.

Inhoud

Na 2 jaar ziekte houdt de verplichting tot loondoorbetaling voor de werkgever in beginsel op. Is ontslag dan aan de orde? Als adviseur of leidinggevende is het goed op de hoogte te zijn van de verschillende mogelijkheden na 2 jaar ziekte zodat je in het belang van werkgever en medewerker kunt adviseren.

Deze workshop geeft je, naast kennis van de nodige arbeidsjuridische wet- en regelgeving, vooral veel inzicht in je eigen praktijk. We laten je op een interactieve manier kennis maken met de theorie rond langdurige ziekte en ontslag wegens arbeidsongeschiktheid.

Resultaat

Na de workshop:

  • ben je op de hoogte van alle uitkeringsregels en kent u de systematiek van de Wet WGA, WIA en IVA;
  • ben je bekend met de procedures die doorlopen moeten worden na 2 jaar ziekte;
  • weet je hoe zaken rond langdurige ziekte bij het Rijk geregeld zijn;
  • ken je de regels rond ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • ken je de spelers in het traject van langdurige ziekte;
  • weet je hoe je moet adviseren wanneer sprake is van langdurige ziekte.

Praktisch

  • Duur: 1 dagdeel
  • Aantal deelnemers: 6 tot 25 personen
  • Kosten: op basis van offerte
  • Deze opleiding bieden we incompany als maatwerk aan.

Meer informatie, offerte en aanmelden

Mail maatwerkopleidingenAJ@rijksoverheid.nl voor meer informatie, een offerte en aanmelden.