Basis rechtspositie rijkspersoneel

Als HR-adviseur bent u hulp en vraagbaak voor leidinggevenden als het gaat over ambtenarenrecht. Na afloop van deze opleiding kent u de relevante rechtspositionele wet- en regelgeving en weet u hoe u deze kunt toepassen. Sociale zekerheid en pensioenbeleid komen ook aan bod. Er wordt gewerkt aan de hand van aansprekende en eigen casuïstiek.

Voor wie

HR-adviseurs die medewerkers en leidinggevenden adviseren over de toepassing van het arbeids- en ambtenarenrecht bij het Rijk.

Richtlijn: schalen 8 tot en met 11.
 

Inhoud

In een tijd van taakstellingen en reorganisaties zijn er vragen over de individuele rechtspositie van de medewerker. Om goed toegerust te zijn in uw taak als HR-adviseur, is het belangrijk om deze kennis standaard in uw bagage te hebben. De opleiding geeft u naast kennis van de nodige arbeidsjuridische wet- en regelgeving, inzicht in uw eigen casuïstiek.
 

Resultaat

Na deze workshop:

  • bent u op de hoogte van alle belangrijke arbeidsjuridische aspecten binnen het Rijk en weet u hoe u dit toepast in het werk;
  • bent u bekend met de Ambtenarenwet (AW) en het Algemeen Rijksambtenaren Reglement (ARAR);
  • weet u hoe zaken als aanstelling, ontslag, arbeidsduur en beloning bij het Rijk geregeld zijn;kent u het sociaal flankerend beleid en het reorganisatiebeleid bij het Rijk en kunt u dit toepassen;
  • weet u hoe u moet adviseren bij plichtsverzuim en disciplinair beleid;
  • kent u de opzet en werking van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de bovenwettelijke voorzieningen en het re-integratiebeleid en kunt u hierover adviseren;
  • kent u de belangrijkste onderdelen van het huidige en toekomstige pensioenbeleid en kunt hierover adviseren.

Praktisch

  • Opleidingsduur: 2 x 2 dagen
  • Kosten: € 2.275,-

Deze training wordt verzorgd door de Rijksacademie. Daar kunt u zich ook aanmelden.