De Werkloosheidswet en WW-uitkering

Diverse vormen van ontslag kunnen tot gevolg hebben dat er recht ontstaat op WW, bovenwettelijke WW of een ontslagvergoeding. Voor de werkgever is het van belang inzicht te hebben in de kosten van een dergelijk ontslag. De medewerker wil vaak inzicht in de financiële gevolgen, in bijzonder het inkomen. Voor de WW is het Rijk eigenrisicodrager, wat gevolgen heeft voor de begeleiding van mensen die een uitkering gaan krijgen.

Voor wie

Opleiding voor HR-adviseurs en leidinggevenden.

Inhoud

De financiële positie na beëindiging van het dienstverband is vaak niet duidelijk voor medewerker en werkgever. Je leert de ins en outs kennen van de uitkeringsregelingen en kunt medewerkers en management adviseren.  

Deze opleiding geeft je, naast kennis van de nodige arbeidsjuridische wet- en regelgeving, vooral veel inzicht in je eigen casuïstiek. We laten je op een interactieve manier kennis maken met de uitkeringsregelingen binnen het Rijk.

Resultaat

Na de workshop:

  • Ben je op de hoogte van alle uitkeringen die toegekend kunnen worden en ken je de spelregels rond deze uitkeringen.
  • Ben je bekend met de Werkloosheidswet en aanverwante wet- en regelgeving.
  • Weet je hoe zaken rond uitkering bij het Rijk geregeld zijn.
  • Ken je alle stappen en voorwaarden voor het toekennen van een uitkering.
  • Ken je de spelers in het uitkeringstraject.
  • Weet je hoe je moet adviseren wanneer sprake is van een mogelijke aanspraak of toekenning op een uitkering.

Praktisch

  • Duur: 1 dagdeel.
  • Aantal deelnemers: 6 tot 12 personen.
  • Kosten: op basis van offerte.
  • Deze opleiding bieden we incompany als maatwerk aan.

Meer informatie, offerte en aanmelden

Mail naar maatwerkopleidingenAJ@rijksoverheid.nl voor meer informatie en aanmelden.