Functioneringstrajecten, functioneringsontslag en dossieropbouw

Het functioneren van medewerkers is, in het kader van de functionerings- en beoordelingscyclus, jaarlijks onderwerp van gesprek. Meestal functioneert een medewerker zoals van hem/haar verwacht mag worden. In enkele gevallen blijkt dat een medewerker niet naar behoren functioneert, inhoudelijk of bijvoorbeeld door zijn houding of gedrag. Dan kan er een functionerings-/verbetertraject worden ingezet. Om de juiste conclusies te kunnen trekken is het belangrijk dit traject zorgvuldig te doorlopen.

Voor wie

Workshop voor HR-adviseurs en leidinggevenden.
 

Inhoud

In elke organisatie zijn er medewerkers die minder goed functioneren. Een goede begeleiding is essentieel om de medewerker weer op volle kracht terug te krijgen, of uiteindelijk wellicht te ontslaan vanwege onvoldoende functioneren. Dossieropbouw en kennis van de eisen die aan functioneringstrajecten worden gesteld zijn van groot belang voor het oordeel of de verbetering aan het eind van het traject is verwezenlijkt. Daarnaast is het van belang om te weten welke verplichtingen en mogelijkheden de werkgever heeft als, tijdens of aan het eind van het traject blijkt, dat er geen of slechts een gedeeltelijke verbetering in het functioneren is.

Deze workshop geeft je, naast kennis van de nodige arbeidsjuridische wet- en regelgeving, vooral veel inzicht in je eigen casuïstiek en jurisprudentie. We laten je op een interactieve manier kennis maken met alle aspecten van het functioneren.

Resultaat

Na de workshop:

  • Ben je op de hoogte van alle verplichtingen die werkgever en medewerker hebben in het kader van functioneringstrajecten;
  • Ben je bekend met de wet- en regelgeving rond functioneren;
  • Weet je hoe zaken rond functioneren, ontslag en dossieropbouw binnen het Rijk zijn geregeld;
  • Ken je alle stappen uit een functioneringstraject en kun je deze ook toepassen;
  • Ken je de spelers die een rol hebben in het functioneringstraject;
  • Weet je hoe je een goed dossier opbouwt.

Praktisch

  • Duur: 1 dagdeel.
  • Aantal deelnemers: 6 tot 20.
  • Kosten: op basis van offerte.

Meer informatie, offerte en aanmelden

Mail maatwerkopleidingenAJ@rijksoverheid.nl voor meer informatie, een offerte en aanmelden.