Integriteit voor leidinggevenden

Van ambtenaren wordt een hoge mate van integriteit verwacht. Leidinggevenden vervullen hierin een tweeledige rol: zowel van goede ambtenaar als van goede werkgever. Leidinggevenden horen medewerkers in staat te stellen om aan de gestelde (integriteits)verwachtingen te voldoen, medewerkers aan te spreken op niet-integer gedrag en indien nodig maatregelen te treffen.

Leidinggevenden zijn geloofwaardig als zij zelf het goede voorbeeld geven. De Gedragscode Integriteit Rijk en de daarin opgenomen kernwaarden geven de leidinggevende handvatten om om te gaan met integriteitsvraagstukken.

Voor wie

Workshop voor leidinggevenden.

Inhoud

Integriteit kan het vertrouwen van de overheid maken of breken. Integriteit gaat over het handelen van organisaties en de mensen die daarin werken. Integriteit is dan ook een belangrijk onderdeel in het dagelijks functioneren als ambtenaar. Kennis van de gedragscode en inzicht in hoe te handelen bij integriteitsvraagstukken is essentieel in je rol als leidinggevende.

Deze workshop geeft je, naast kennis van de Gedragscode Integriteit en de wet- en regelgeving, vooral veel inzicht in eigen casuïstiek. We laten je op een interactieve manier kennis maken met alle aspecten van integriteit binnen de Rijksoverheid en je rol met betrekking tot integriteit.

Resultaat

Na deze workshop:

  • Ben je bekend met de Gedragscode Integriteit Rijk en de wet- en regelgeving rond integriteit.
  • Ben je bewust van je bijzondere rol als leidinggevende met betrekking tot integriteit.
  • Weet je welke specifieke aandachtspunten en verantwoordelijkheden met betrekking tot integriteit gelden voor leidinggevenden.

Praktisch

  • Duur: 1 dagdeel.
  • Aantal deelnemers: 8 tot 12 personen.
  • Kosten: op basis van offerte.
  • Deze opleiding bieden we incompany als maatwerk aan.

Meer informatie, offerte en aanmelden

Mail naar maatwerkopleidingenAJ@rijksoverheid.nl) voor meer informatie, een offerte en aanmelden.