Van control naar contact

Je leert hoe je kunt leidinggeven zodat jouw team écht resultaatgericht kan werken.

Voor wie

Workshop voor leidinggevenden.

Inhoud

Bij personeelsgesprekken gaat het niet alleen om het functioneren en ontwikkelen van individuele medewerkers. Het gaat ook over hoe zij, als onderdeel van een team, gezamenlijk hun bijdragen leveren aan de resultaten van de organisatie. Je stimuleert medewerkers om zelf de regie te nemen voor de resultaten en de onderlinge afstemming hierover. Daarvoor heb je een gedragen teamjaarplan nodig en een goed werkend proces van communicatie over de voortgang en bijstelling van de activiteiten. En vooral is het essentieel dat je medewerkers de ruimte geeft om te doen wat nodig is en vertrouwen hebt in hun professionaliteit.

In de workshop ga je samen met andere deelnemers ontdekken hoe je ruimte kunt geven aan medewerkers en wat dat van je vraagt. Je kijkt daarbij naar je huidige manier van resultaatgericht werken en je krijgt inspiratie, ideeën en handvatten voor verbetering.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Wat betekent het 'eigen regie-model' voor jou als leidinggevende? Hoe kun je ruimte geven?
  • Hoe richt je het proces van resultaatgericht werken in, zodat het voor jou en jouw medewerkers goed werkt?
  • Hoe voer je het gesprek over de resultaten en de voortgang met uw medewerkers?

Wat leert u?

  • Hoe je het proces van jaarplan tot resultaat inricht.
  • Hoe pas je het 5R analysemodel en het eigen regiemodel toe in jouw manier van leidinggeven?

Voorbereiding

Het meeste leer je door te doen. Om het leerrendement van onze workshops zo hoog mogelijk te maken werken wij met korte voorbereidende opdrachten. Op deze manier kan de meeste tijd in de workshops gebruikt worden voor het oefenen van praktijksituaties. Na de workshop krijg je een e-mail met verdiepingsmateriaal.

Deze voorbereidingen tref je:

  1. Je hebt uw organisatiedoelen en of teamjaarplan bij je.
  2. Je weet waarover je het gesprek wilt aangaan met je team.
  3. Je hebt de 3 pagina’s voorinfo gelezen & filmpje gezien. Vragen stel je in de workshop.

Praktisch

Duur: 3 uur.
Deze workshop bieden we alleen incompany aan.

Aanvraag

Vul het formulier in voor het doen van een aanvraag. Zorg ervoor dat:

  • je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);
  • na invullen van het formulier en aanklikken knop 'ga verder', kun je de gegevens nog eens controleren en eventueel aanpassen. Daarna verzendt je het formulier definitief. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag.

Uw aanvraag

Vul hier de naam van de training of workshop in waarvoor u een offerte wenst

Geef gewenste datum, maand of kwartaal aan

Uw contactgegevens

Gegevens opdrachtgever

Vul de naam van uw ministerie/ organisatieonderdeel/ directie in zoals u staat vermeld in uw kenniskaart op het Rijksportaal.

Vul de naam van de opdrachtgever in als deze afwijkt van uw contactgegevens

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag voor een training of work-shop in behandeling te nemen, u in te schrijven voor de betreffende training of workshop en contact met u op te nemen als dit nodig is. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw gegevens worden twee jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen en uit te voeren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens voor de registratie van uw aanmelding. Voor de inschrijving van een training of workshop wordt uw informatie gedeeld met een adviseur en met de financiële administratie van UBR voor facturatie. Persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronden van de training of workshop worden uw gegevens verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *