EC O&P begeleidt de aanvraag van (groeps)vaccinaties voor medewerkers van de onderstaande organisaties. Zorg van de Zaak voert deze dienstverlening namens EC O&P uit.

Aangesloten organisaties

Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële Informatiedienst

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rijksschoonmaakorganisatie

Aaanvraagtermijn

Vaccinaties vraagt u tenminste 15 werkdagen voor de uitvoeringsdatum aan.

Aanvraagformulieren

Voor een goede afhandeling van de aanvraag is het belangrijk dat u het formulier volledig en juist invult. 
We behandelen uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verwijzen u graag naar de privacy melding van dit formulier of naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Aanvraagformulier Vaccinaties
Contactformulier voor het aanvragen van vaccinaties voor groepen ( >10 personen).

Contact

Voor vragen over het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum EC O&P.

Voor vragen over de planning van de vaccinatie(s), verzetten of annuleren van afspraken, neemt u contact op met Zorg van de Zaak via ecop@zorgvandezaak.nl of het telefoonnummer 088-2778880.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de Backoffice via keuringen.vaccinaties@rijksoverheid.nl of via 070-7000530.

Inplannen afspraak

Voor het inplannen van een afspraak neemt Zorg van de Zaak, de arbodienstverlener die de vaccinaties uitvoert namens EC O&P, contact op met de te vaccineren medewerker.

Bij groepsvaccinaties (voor meer dan 10 medewerkers die tegelijk voor hetzelfde vaccin gevaccineerd moeten worden) neemt Zorg van de Zaak contact op met de aanvrager voor het inplannen van een datum.

Afzeggen of verzetten afspraak

Een ingeplande afspraak afzeggen of verzetten doet u zo spoedig mogelijk en na afstemming met de leidinggevende. Tot  uiterlijk  24 uur van tevoren, op een werkdag (weekend telt dus niet mee!) is dat kosteloos.
Bij het niet verschijnen (no show), te laat afzeggen of verzetten van een afspraak worden de kosten in rekening gebracht. In geval van een no show wordt de leidinggevende van de medewerker hiervan op de hoogte gebracht.

Afzeggen of verzetten doet u:

- telefonisch bij Zorg van de Zaak: 088-2778880.

- per mail: naar ecop@zorgvandezaak.nl

Locatie

De uitvoering van vaccinaties van individuele medewerkers vinden plaats op locaties van Zorg van de Zaak.
Bij meer dan 10 vaccinaties is het mogelijk om de vaccinaties op uw locatie uit te voeren. Hieraan zijn extra kosten verbonden. De reiskosten heen en retour bij groepsvaccinatie op eigen locatie voor arts en assistent bedragen € 302,50 incl. BTW per keer.

Klachten

Eventuele klachten over de dienstverlening van Zorg van de Zaak, kunt u mailen naar: klachten@zorgvandezaak.nl.

Vermeld in de mail, naast de aard van de klacht, ook altijd uw voorletters, eventuele tussenvoegsels, achternaam, woonadres, privé en/of zakelijk telefoonnummer, privé en/of zakelijk emailadres, het ministerie en dienstonderdeel waar u werkzaam bent en de naam van de arts die u gevaccineerd heeft.

De klachtenregeling van Zorg van de Zaak is te vinden op: klachtenregeling Zorg van de Zaak.

Tarieven

In de brochure 'Tarieven 2018' vindt u de voor 2018 geldende tarieven voor o.a. vaccinaties.

Op deze producten hanteert EC O&P in 2018 een opslag van 15%. Met deze opslag dekt EC O&P de kosten voor o.a. het uitvoeren van de aanbesteding, het bemensen van de backoffice bij EC O&P, contractmanagement. U ontvangt éénmaal per kwartaal een factuur van EC O&P voor de van Zorg van de Zaak afgenomen dienstverlening.

Op deze factuur wordt de opslag van 15% van EC O&P zichtbaar vermeld: deze wordt dus niet verwerkt in de tarieven per product.