Bij een (aankomende) organisatieverandering kunnen (groepen) medewerkers aangewezen worden als Van Werk Naar Werk-kandidaat. Hierin is een onderscheid gemaakt naar de voorbereidende en de verplichte fase. EC O&P begeleidt deze medewerkers volgens het vastgestelde VWNW-beleid.

Het Van Werk Naar Werk-traject valt uiteen in drie fasen:

1. Van Werk Naar Werk-onderzoek

De Van Werk Naar Werk-begeleiding start met een Van Werk Naar Werk-onderzoek. Het onderzoek is gericht op de wensen en ontwikkelmogelijkheden van de medewerker, gerelateerd aan realistische mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het onderzoek is gebaseerd op drie gesprekken gecombineerd met de inzet van de arbeidsmarktpositiemeter, een persoonlijkheidsanalyse en een korte analyse van de arbeidsmarktsituatie.

Uiteindelijk wordt een onderzoeksrapportage opgesteld met daarin een advies. Het volledige rapport, inclusief het advies, wordt toegezonden aan de medewerker, de leidinggevende ontvangt alleen het advies. Het advies gaat in op de benodigde opleiding, de mate van individuele begeleiding en het verrichten van ander (tijdelijk) werk.

1a - Verkort Van Werk Naar Werk-onderzoek

Wanneer een medewerker in de vrijwillige of verplichte Van Werk Naar Werk-fase vooraf weet dat hij/zij af wil zien van Van Werk Naar Werk-begeleiding en ook af wil zien van andere Van Werk Van Werk-voorzieningen, om daarvoor in de plaats gebruik te willen maken van de stimuleringspremie, dan kan hij/zij een verkort onderzoek aanvragen. Op basis van een gesprek met een trajectbegeleider wordt een Van Werk Naar Werk-plan opgesteld met daarin advies over het gebruik van deze premie. Het is wel te adviseren dat de medewerker vooraf een goede financiële berekening laat maken door een financieel/juridisch expert zoals door iemand van het Kennispunt Financiële Rechtspositie van het EC O&P, zodat hij/zij vooraf zeker weet dat dit de koers gaat worden.

2. Van Werk Naar Werk-plan

Het advies voortvloeiend uit het Van Werk Naar Werk-onderzoek vormt de basis voor het Van Werk Naar Werk-plan. Het plan bevat afspraken over de invulling van de individuele begeleiding, (tijdelijke) andere werkzaamheden en eventuele opleidingen. Het wordt besproken tijdens een gesprek met leidinggevende, medewerker en Van Werk Naar Werk -adviseur. Indien allen akkoord zijn met de afspraken in het Van Werk Naar Werk-plan, dan wordt het getekend door de medewerker en de leidinggevende, zodat een Van Werk Naar Werk-traject opgestart kan worden. De trajectbegeleider tekent ook voor het begeleiden tijdens de uitvoering.

3. Van Werk Naar Werk-begeleiding

Elk Van Werk Naar Werk-traject duurt maximaal 18 maanden en is opgesplitst in 3 modules van steeds 6 maanden. In elke module worden begeleidingsgesprekken gevoerd en ligt de focus op het arbeidsmarktgereed maken en/of zoeken naar geschikte vacatures en mogelijkheden op de arbeidsmarkt (onder andere de inzet van Jobsearch). Met de leidinggevende wordt regelmatig afgestemd.

Module 1 (0-6 maanden)

Deze module is voor de medewerker die een intensieve begeleiding nodig heeft om de arbeidsmarkt actief te kunnen betreden. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het leren van vaardigheden, houding en gedrag. Naast begeleidingsgesprekken en Jobsearch kan de Van Werk Naar Werk-kandidaat trainingen volgen over solliciteren, netwerken en omgaan met het verlies van de baan.

Module 2 en 3

Deze modules zijn voor de medewerker die over voldoende vaardigheden,de juiste houding en gedrag beschikt en klaar is voor de arbeidsmarkt. Naast begeleidingsgesprekken en jobsearch kan de Van Werk Naar Werk-kandidaat meedoen aan de Jobclub. In 10 bijeenkomsten gaat u daadwerkelijk een andere functie zoeken, vinden en bemachtigen. Dat doet u samen met collega’s in een vergelijkbare situatie. De groep ondersteunt en motiveert elkaar. De begeleider van EC O&P helpt waar nodig.

Aan het eind van elke module volgt een evaluatie die wordt vastgelegd in een rapportage. Ook worden de vervolgafspraken voor de volgende module met de manager de kandidaat besproken.

Advies vervolgtraject na 18 maanden Van Werk Naar Werk

Indien een verplichte VWNW-kandidaat na afloop van de derde periode VWNW-begeleiding nog niet definitief is geplaatst in een nieuwe functie, moet volgens de regelgeving in het VWNW-beleid een onderzoek worden uitgevoerd door een onafhankelijke, professionele begeleider die vervolgens advies uit brengt over een individueel vervolgtraject. Bevoegd gezag bepaalt daarna hoe dit vervolg eruit zal zien.

Loopbaan en ontwikkeling > werkplaatsen

De werkplaats is voor rijksmedewerkers die stappen willen zetten in hun loopbaan. De werkplaats kan ingezet worden voor medewerkers die in de onderzoek- en oriëntatiefase zitten of ‘arbeidsmarkt-klaar’ zijn. De medewerker kan met zijn of haar leer- en/of ontwikkelvraag actief aan het werk. Een werkplaats kan een aanvulling zijn op een loopbaantraject. Ook medewerkers zonder loopbaantraject met een leervraag kunnen zich aanmelden. Er zijn vijf thema’s per werkplaats:

Contact

Voor vragen en wensen neemt u contact op met het Klantcontactcentrum van EC O&P.

Aanmelden Van Werk Naar Werk-traject

Vul het digitale formulier in voor het doen van een aanvraag. Zorg ervoor dat:

  • uw leidinggevende akkoord is met de aanvraag;
  • u een actuele CV meestuurt;
  • u een inkoop/ordernummer hebt aangevraagd voor u het elektronisch formulier invult (verplicht);
  • u het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);
  • na invullen van het formulier en aanklikken knop ‘ga verder’, kunt u de gegevens nog eens controleren en eventueel aanpassen. Daarna verzendt u het formulier definitief. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag.

De aanmeldformulieren voor: