Advies vervolgtraject na 18 maanden Van Werk Naar Werk

Als een verplichte VWNW-kandidaat na afloop van de derde periode VWNW-begeleiding nog niet definitief is geplaatst in een nieuwe functie, moet volgens de regelgeving 'onder onafhankelijke professionele begeleiding een individueel vervolgtraject worden bepaald door het bevoegd gezag'.

Dit betekent dat een advies over individueel maatwerk voor het vervolgtraject door de werkgever moet worden gevraagd aan een onafhankelijke en professionele deskundige. UBR Personeel kan dit advies opstellen. Het advies wordt uitgebracht aan het bevoegd gezag. Deze bespreekt het advies met de kandidaat in het kader van de besluitvorming over het vervolgtraject.

Let op: in het vervolgtraject gelden andere regels dan in de 18 maanden daarvoor:

 • een functie van meer dan 2 schalen lager kan een passende functie zijn;
 • indien dat het geval is, kan ook een salarisgarantie en -suppletie van meer dan 2 schalen van toepassing zijn;
 • ook buiten de sector Rijk en organisaties die niet aangesloten zijn bij ABP kan een functie passend zijn;
 • ook een tijdelijke functie kan passend zijn.

Voor het vervolgtraject is de leidinggevende gezien het voorgaande uit de regelgeving, verplicht advies in te winnen bij een professioneel deskundige voor het bepalen van de stappen in dit vervolgtraject (conform ARAR art. 49dd).

Doel van het advies is om voor het bevoegd gezag en de verplichte VWNW-kandidaat in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn in het vervolgtraject om met individueel maatwerk een passende functie te vinden. Het professionele advies voor het vervolgtraject is in de regel gericht op het vinden van ander werk, maar het advies kan ook luiden dat verdere begeleiding niet zinvol wordt geacht voor de verplichte VWNW-kandidaat. Het advies wordt gebaseerd op een analyse van de inspanningen tijdens de periode van de begeleiding in de afgelopen 18 maanden. Daarbij zal van belang zijn vast te stellen welke factoren hebben bijdragen aan het uitblijven van plaatsing in een andere functie. Om tot dit advies te komen, onderneemt Workflow onder andere de volgende acties:

 • dossieronderzoek (welke instrumenten zijn ingezet; uitgevoerde acties/activiteiten door kandidaat, manager en trajectbegeleider; resultaat uitgevoerde acties; welke trainingen, opleidingen zijn gevolgd; welke overige faciliteiten zijn toegekend; welke functies zijn voorgedragen; is gebruik gemaakt van tijdelijk werk of stage voor werkervaring)
 • gesprekken (gesprek met de VWNW-kandidaat; gesprek met de leidinggevende en eventueel de HRM-adviseur; gesprek met de (voormalig) trajectbegeleider)
 • onderzoek naar de actuele (regionale) arbeidsmarktpositie van de kandidaat
 • analyse
 • samenvatting van het dossieronderzoek, de gesprekken en de analyse in schriftelijk advies

In het advies staat vermeld welke acties door het bevoegd gezag kunnen worden ondernomen rond individueel maatwerk in het vervolgtraject. Welke instrumenten of opleiding kunnen nog worden ingezet? Hoe en voor welke duur kan de begeleiding vorm krijgen? Wat is het zoekbereik? Bijzondere aandacht is nodig voor het plaatsingsbereik voor de kandidaat. Op welk schaalniveau kan voor de kandidaat werk worden gevonden? Wat is een passende functie voor de kandidaat?

Rijksbrede commissie

Op basis van het advies wordt door het bevoegd gezag het vervolgtraject bepaald en vastgelegd in de vorm van een schriftelijk (voorgenomen) besluit. De verplichte VWNW-kandidaat kan uiteraard hierop zijn zienswijze geven.

Als er een geschil is over het voorgenomen besluit, kan de verplichte VWNW-kandidaat of de leidinggevende dit geschil voor advies voorleggen aan de Rijksbrede Commissie. Dit gebeurt alleen als bevoegd gezag en de VWNW-kandidaat niet tot overeenstemming komen over de inhoud van het voorgenomen besluit over maatwerk in het vervolgtraject.

Contact

Voor vragen en wensen neem je contact op met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel.

Aanmelden

Vul het formulier in voor het aanvragen van een advies vervolgtraject na 18 maanden Van Werk Naar Werk.

Zorg ervoor dat:

 • je leidinggevende akkoord is met de aanvraag;
 • je een inkoop/ordernummer hebt aangevraagd voor je het elektronisch formulier invult (verplicht);
 • je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);
 • na invullen van het formulier en aanklikken knop 'ga verde'’, kun je de gegevens nog eens controleren en eventueel aanpassen. Daarna verzendt je het formulier definitief. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag.