Aanmeldformulier Van Werk Naar Werk-traject

Via dit aanmeldformulier doe je een aanvraag voor een Van Werk Naar Werk-traject.

Zorg ervoor dat:

  • je leidinggevende akkoord is met de aanvraag;
  • je een actuele CV en een verwijzigingsbrief meestuurt;
  • je een inkoop/ordernummer hebt aangevraagd voor je het formulier invult (verplicht);

Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van deze aanvraag.

De opdrachtgever gaat akkoord met deze aanvraag en kosten *

Door ‘ja’ aan te kruisen verklaart de aanvrager dat de opdrachtgever/ leidinggevende akkoord is met de aanmelding en de daaraan verbonden kosten. Kijk voor de tarieven in de PDC onder het hoofdstuk ‘Loopbaan en Inzetbaarheid’.

Ik meld mij aan voor een: *

Indien bekend kunt u hier de naam van uw VWNW-adviseur/ trajectbegeleider invullen.

Bijlagen

Dit is een brief waarin de medewerker wordt aangemerkt als medewerker van de groep in de voorbereidende fase van een reorganisatie of dat de medewerker verplicht VWNW is geworden.

Gegevens medewerker

Geslacht

Het personeelsnummer vindt u, na inloggen in het P-Direktportaal. Het personeelsnummer staat ook op uw salarisstrook.

Vul hier het adres van het werk in.

Voorbeeld functienaam: communicatieadviseur. Voorbeeld functiegroep uit Functiegebouw Rijk: adviseur bedrijfsvoering. Zie voor uw formele benaming in het P-Direktportaal: onder > Mijn gegevens > Personeelskaart > Personeelsdossier > Functiegegevens.

Vul hier uw formele arbeidsduur in.

Vul hier het schaalniveau in van de functie waarop u bent aangesteld.

Dienstverband *

Gegevens leidinggevende

Geslacht

Gegevens organisatie

Facturatiegegevens

Zonder inkoop/ ordernummer kunt u geen aanvraag indienen.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw persoonsgegevens worden twee jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We ontvangen uw persoonsgegevens en gebruiken dit voor de registratie van uw VWNW product. Uw gegevens wordt gebruikt door de financiële administratie ten behoeve van de facturatie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronding van uw VWNW product worden uw gegevens voor de aanmelding verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie en vernietiging. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacyverklaring.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *