Inhuur externe vertrouwenspersonen

Soms is een externe vertrouwenspersoon gewenster dan een interne. Ook de externe vertrouwenspersoon is speciaal opgeleid voor deze rol en heeft ruime ervaring. 

De vertrouwenspersonen weten veel over het omgaan met ongewenst gedrag. Daarnaast hebben ze expertises achter de hand van andere adviseurs. Bijvoorbeeld arbeidsjuridisch advies en klachtrecht.

Voordeel van een extern vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat medewerkers zich veiliger voelen bij een extern vertrouwenspersoon dan bij een intern vertrouwenspersoon. Een intern vertrouwenspersoon is vaak een directe collega waar ze dagelijks mee te maken hebben. Daarnaast signaleert een extern vertrouwenspersoon vaak gemakkelijker aan het management doordat er geen direct hiërarchische relatie is. Interne vertrouwenspersonen zijn onderdeel van de organisatiecultuur waardoor een onafhankelijke blik moeilijker kan zijn. Tot slot kan een extern vertrouwenspersoon ook sparringpartner zijn voor interne vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersoon inzetten = inhuren

Wil je een vertrouwenspersoon van Bedrijfszorg inzetten? Stuur een e-mail naar netwerkvp@rijksoverheid.nl.
 

Expertise voor de organisatie: externe vertrouwenspersoon en klachtencommissie

Bedrijfszorg levert externe vertrouwenspersonen. Dit zijn professioneel opgeleide deskundigen waar medewerkers terecht kunnen als ze geconfronteerd zijn met ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld) of (vermoedens hebben van) integriteitschendingen. Daarnaast schakelen organisaties het Netwerk in bij vraagstukken over ongewenst gedrag. Ervaren deskundigen van het Netwerk voeren kwalitatief onderzoek uit in opdracht van organisaties. In samenwerking met arbeidsjuristen levert het Netwerk expertise voor het 'updaten' van protocol en klachtenregeling en levert (expertise voor) klachtencommissies.