Netwerk vertrouwenspersonen

Het Netwerk Vertrouwenspersonen faciliteert vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen en vertrouwenspersonen Integriteit die werken bij de Rijksoverheid. Het doel van dit netwerk is om de rol van de vertrouwenspersonen te professionaliseren.

Hoe pakt het Netwerk Vertrouwenspersonen dit aan?

Door interdepartementale trainingen te organiseren over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld psychologie, arbeidsjuridische basiskennis, uzelf presenteren als vertrouwenspersoon. Maar ook met workshops, begeleide intervisie en netwerkdagen.

Incompany trainingen/workshops en voorlichting

Daarnaast organiseert het netwerk incompany trainingen en workshops. Een ander onderdeel van de dienstverlening is het geven van voorlichting aan management en medewerkers over het herkennen van, zorgvuldig omgaan met en het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer.
 

Geheimhoudingsplicht, advies en doorverwijzen

Vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht. Zij zijn géén belangenbehartigers maar nemen een onafhankelijke positie in. Daarnaast hebben ze een signalerende en adviserende rol naar het management of een verwijzende rol naar een hulpverlener op een ander deskundigheidsterrein.

Contact

Stuur een e-mail naar netwerkvp@rijksoverheid.nl als je:

  • Op de hoogte wilt blijven van het aanbod en de activiteiten van het Netwerk Vertrouwenspersonen;
  • Informatie over trainingsmogelijkheden wilt ontvangen of wilt deelnemen aan intervisie in je regio;
  • Als vertrouwenspersoon behoefte heeft aan een sparringpartner

Je kunt je vraag ook stellen via het Klantcontactcentrum UBR Personeel.