Een multidisciplinair expertteam kijkt met een nieuwe en frisse blik naar complexe langdurige verzuimkwesties en begeleidt Rijksorganisaties deze op te lossen.

Een multidisciplinair expertteam verzuim wordt op verzoek van leidinggevende en HR-professional samengesteld en begeleid door EC O&P Bedrijfszorg. Het is een tijdelijk team waarin verschillende experts samenwerken:

Voordeel multidisciplinair expertteam verzuim

Als het nodig is schakelt het team andere expertise in. Bijvoorbeeld van een financieel hulpverlener, vertrouwenspersoon, mobiliteitsadviseur of arbeidsjurist.
Door de bundeling van expertise ontstaat er een nieuwe kijk op complexe langdurige verzuimkwesties in uw organisatie. Dit verhoogt de kans op het oplossen ervan en lagere kosten.

Gericht advies

De leidinggevende neemt het voortouw in de verzuimbegeleiding. Hij is primair verantwoordelijk voor de verzuimaanpak van zijn medewerkers. Het multidisciplinair expertteam verzuim geeft gericht advies aan casemanagers/lijnmanagers over mogelijke oplossingsrichtingen, interventies en maatregelen. Een dergelijk team start met een inventarisatie van het langdurig verzuim om de caseload vast te stellen. Een project duurt maximaal één jaar. Daarna geeft het team het stokje door aan de casemanager/lijnmanager.

Contact

Voor meer informatie over een multidisciplinair expertteam verzuim of over de aanpak van een dergelijk team kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van EC O&P.