Als er binnen de rijksoverheid behoefte ontstaat aan transitie van een organisatieonderdeel  biedt UBR Ontwikkelbedrijf begeleiding.

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever vormt UBR Ontwikkelbedrijf een multidisciplinair team vanuit de onderdelen van UBR. Voor het opstellen van een businesscase betekent dat bijvoorbeeld dat UBR Organisatie en/of Bedrijfsvoering & Financiën- disciplines worden betrokken, bij transities van personeel UBR Personeel, (Workflow), bij groei of krimp is vaak interim-management met ervaring op gebied van organisatiewijzigingen nodig. UBR kan deze leveren.