Wanneer er binnen het Rijk behoefte ontstaat aan transitie van een organisatieonderdeel en/of een groep mensen werkzaam op het gebied van bedrijfsvoering biedt het UBR|Ontwikkelbedrijf begeleiding. Deze kan bestaan uit:

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgevende partij vormt UBR|OW een multidisciplinair team vanuit de dienstverleningsonderdelen van UBR. Voor het opstellen van een businesscase betekent dat bijvoorbeeld dat UBR|BMR en/of Bv&F disciplines worden betrokken, bij transities van personeel UBR|EC O&P, workflow, bij groei/krimp is vaak interim-management met ervaring op gebied van organisatiewijzigingen nodig. UBR kan deze leveren.