Businesscases opstellen

Is het nog rendabel om een bedrijfsvoeringactiviteit bij de rijksoverheid uit te laten voeren of kan de markt het tenminste op gelijkwaardig kwaliteitsniveau en voor een betere prijs?

Of is het juist andersom, kan een bepaalde werkzaamheid beter door het Rijk zelf opgepakt worden in plaats van aan de markt worden overgelaten?

Als deze vragen aan de orde zijn, kan UBR Ontwikkelbedrijf helpen met het opstellen van een businesscase waarin alternatieven worden verkend, (politieke) besluitvorming scherp en financiële en personele consequenties helder worden.