UBR Rijksconsultants biedt expertise om gewenste transities te realiseren. Dit kunnen inhoudelijke, strategische, gedrags- en/of cultuurveranderingen zijn.

Verandermanagement komt van pas bij veranderingen in je organisatie. Zoals:

  • bij ontvlechting van ministeries;
  • het samen gaan van organisaties;
  • een nieuwe samenwerking en/ of;
  • bij nieuwe processen.

Overheidsorganisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. De kunst is om de (nieuwe) organisatie zo te ontwikkelen dat zowel de harde kant (structuur, processen en systemen) als zeker ook de zachte kant (mens en cultuur) in goede harmonie wordt opgepakt. Aandacht voor beide aspecten levert een blijvende verandering op.

Onze expertise zeten we in voor het gehele proces: van de 1e diagnose tot en met het daadwerkelijk inbedden van gewenst gedrag en werkwijze in de organisatie. Onze inzet kan in rol en zwaarte variëren: van strategie tot sturen, van uitvoering tot borgen. Daarbij werken we regelmatig samen met onze collega’s van Intercoach en Bureau Gateway.  

Methoden bij verandering

We adviseren over methoden om de veranderingen te borgen. Met een ruime ervaring binnen de rijksoverheid en een multidisciplinair netwerk van tijdelijke capaciteit achter de hand, weten onze adviseurs te interveniëren op alle niveaus en benutten zij beproefde methoden en technieken.

Meer weten?

  • Wil je meer weten over UBR Rijksconsultants? Neem dan contact met ons op.
  • Heb je behoefte aan inzet van een interim-manager, met rijksbrede kennis en ervaring? Ga voor uitgebreidere informatie naar 'een interim-professional nodig?'.

UBR Rijksconsultants biedt managementcapaciteit en advies. Onze professionals hebben rijksbrede ervaring en helpen bij veranderingen, projecten en/ of programma’s. Wij doorgronden de vragen van organisaties en dagen onszelf dagelijks uit om te komen tot de best mogelijke oplossingen. Voor een effectieve start van een verandering, bij de opbouw- of afbouwfase van een organisatie(onderdeel) of bij vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof.

UBR Rijksconsultants: tijdelijke versterking voor blijvende verandering