Volop in beweging

Als er binnen de rijksoverheid behoefte ontstaat aan transitie van een organisatieonderdeel  biedt UBR Ontwikkelbedrijf multidisciplinaire begeleiding en advies.

Transities in de bedrijfsvoering spelen nogal eens binnen meerdere organsities(onderdelen) en zijn complex. Naast hulp bij het formuleren van ‘het op te lossen probleem’, de gewenste innovatie en afhankelijk van de wens van de opdrachtgever stelt UBR Ontwikkelbedrijf een multidisciplinair team vanuit de onderdelen van UBR samen.

Voor het opstellen van een businesscase betekent dat bijvoorbeeld dat UBR Organisatie en/of Bedrijfsvoering & Financiën- disciplines worden betrokken. Bij transities van personeel UBR Personeel, (Workflow). Bij groei of krimp is vaak interim-management met ervaring op gebied van organisatiewijzigingen nodig. Bij een wens tot vernieuwing een innovatieve methode. UBR kan deze leveren.