Inhuur van extern personeel

De Inhuurdesk van UBR helpt rijksorganisaties bij de inhuur van personeel. We werven en huren externe medewerkers in voor tijdelijke functies en opdrachten. Waar nodig bieden we op maat ondersteuning bij deze zoektocht.

Extern personeel werkt op basis van een inhuurcontract. Met oog voor beleid en wet- en regelgeving huurt de UBR Inhuurdesk uitzendkrachten, detacheringsmedewerkers en ZZP'ers in. Wij helpen en adviseren in de zoektocht naar passende flexmedewerker(s). We nemen onder meer de werving en selectie uit handen, stellen functieprofielen of opdrachtomschrijvingen op in overleg met de klant en zorgen voor contracten en onderhouden contact met leveranciers. Ook is het mogelijk tijdelijke medewerkers met een arbeidsbeperking en interne mobiliteit bij het wervingstraject te betrekken. We beheren de inhuurcontracten die daaruit voortkomen tegen een vast maandtarief.

Beheer contracten

UBR Inhuurdesk maakt gebruik van een webbased applicatie Nétive Job. Hierin kunnen we alles bijhouden, zoals de werving, contracten, tijdschrijven en facturatie. Het is mogelijk dat we rapportages aanleveren met betrekking tot inhuuraanvragen en -contracten.

Mantel inhuur arbeidsparticipanten

Er is een Europese aanbesteding voor de inhuur van mensen met een arbeidsbeperking uit het doelgroepregister van kracht. Dit houdt in dat de sectoren Rijk en Defensie conform de nieuwe raamovereenkomsten mensen uit het doelgroepenregister inhuurt. Lees meer.

Contact

Bij de UBR Inhuurdesk is de inkoopkennis van UBR HIS met de HR-expertise van UBR Personeel gebundeld. Voor inhuuraanvragen mail je naar UBRinhuurdesk@rijksoverheid.nl. Of bel naar het Klantcontactcentrum van EC O&P.