Matching en werving tijdelijke arbeidskrachten

Heb je tijdelijk extra capaciteit nodig? Wij nemen je de werving en selectie daarvoor uit handen, zorgen voor de contracten en onderhouden eventueel contact met externe leveranciers.

Contractbeheer

Als klant heb je het operationele beheer van 1 of meerdere contracten inhuur tijdelijk personeel aan ons overgedragen. Wat doen wij voor je?

  • Je maakt gebruik van onze ICT-infrastructuur. Je krijgt toegang tot de inhuur(marktplaats)applicatie voor de digitale procesadministratie. Onze helpdesk staat tot je beschikking tijdens kantooruren.
  • Wij voeren het contractbeheer op alle niveaus, alle contractuele afspraken die voortvloeien uit de contracten borgen wij in onze applicatie en werkprocessen. Wij voeren hierin, namens jou, de regie.
  • Je ontvangt maandrapportages met financiële gegevens. Je accountmanager analyseert en bespreekt deze met je.
  • Wij voeren de operationele regie op leveranciers (advisering bij vraagstukken, eventuele prijsonderhandelingen, prestatiemeting en voortgangsgesprekken).
  • Wij beheren de opdrachten die onder het contract zijn afgesloten (verlengingen, issues, advisering wetgeving).

Als klant blijf je uiteraard eigenaar van het contract.

Werving & Selectie van flexkrachten

Heb je een tijdelijke arbeidskracht (intern of extern) nodig? Wij begeleiden en adviseren je bij het proces van aanvraag tot plaatsing van de kandidaat. Op jouw verzoek voeren wij (voor)selectiegesprekken en bieden geschikte kandidaten aan. Waar mogelijk worden tariefonderhandelingen gevoerd.

Advies

Door veranderingen in je organisatie moeten afspraken en/of werkprocessen aangepast worden. Veranderingen kunnen zijn:

  • nieuwe organisatiestructuur (reorganisaties);
  • beheer van nieuwe contracten inhuur tijdelijk personeel;
  • veranderingen in werkprocessen en/of wetgeving;
  • afname van nieuwe producten en diensten.

Beheer applicatie voor het inhuurproces

Wij beheren het Vendor Management Systeem Nétive VMS Force 2 voor het inhuurproces en de inhuurmarktplaats. We zijn verantwoordelijk voor het technisch, functioneel en applicatiebeheer en voor gebruikersondersteuning (via de helpdesk). Deze applicatie ondersteunt onder andere de aanvraag-, contract-, dossier-, uren-, facturatie- en rapportageprocessen rondom het gehele inhuurproces.

'Job, inhuurmarktplaats en supportdesk' is de startpagina van de applicatie Job en tevens onze inhuurmarktplaats. Een leverancier of ZZP'er kan zich via deze startpagina ook registreren en inloggen. Je kunt hier ook de veelgestelde vragen bekijken of direct een vraag stellen aan de technische supportdesk.

Inhuurmarktplaats Rijk

Met de inhuurmarktplaats wil het Rijk transparant zijn voor opdrachten voor externe capaciteit. Daarom plaatsen wij uitvragen voor externe capaciteit open en eerlijk op de markt. Door middel van een registratie via deze applicatie mogen alle leveranciers, die aan de inschrijfvoorwaarden voldoen, een kandidaat aanbieden voor een opdracht voor tijdelijke arbeid binnen de Rijksoverheid.