Matching interne kandidaten

Het bevorderen van de in- en externe mobiliteit is 1 van de doelstellingen van de Hervormingsagenda. Hiermee brengen we de kosten van externe inhuur terug, laten we rijksambtenaren bredere ervaring opdoen en lossen we een capaciteitsvraag van de ene organisatie tijdelijk op met boventalligen van een andere organisatie.

Wij dragen bij aan het bevorderen van interne en externe mobiliteit door capaciteitsvragen in te vullen vanuit een ketenbenadering. Dat wil zeggen dat bij een capaciteitsvraag (vast of tijdelijk) volgens de zogenaamde 'schillen-benadering' eerst intern binnen de Rijksoverheid wordt gekeken of er geschikte kandidaten zijn.

Als dat geen geschikte kandidaat oplevert, is de volgende stap te kijken naar externe kandidaten. Dat kan gaan om een traject dat leidt tot een nieuwe (tijdelijke) ambtenaar (vacatureproces) of een traject dat leidt tot 'een contract met personeel in dienst van derden' (externe inhuur).

Een belangrijk uitgangspunt van de ketenbenadering is dat het proces van vast en tijdelijk werk én het proces van interne en externe mobiliteit zijn geïntegreerd tot 1 proces.

Hoort bij