Europese aanbesteding DigiInhuur van start

Na een gedegen voorbereiding en zorgvuldige afstemming is de Europese aanbesteding DigiInhuur van start gegaan.

Op 8 december 2016 is de selectieleidraad voor de aanbesteding DigiInhuur gepubliceerd op TenderNed. DigiInhuur is de beoogde rijksbrede, generieke toepassing waarmee het volledige inhuurproces voor alle inhuurders van het Rijk ondersteund. Nu is de markt aan zet. De aanbesteding gaat volgens de niet openbare procedure. Als er geen juridische complicaties optreden, kan de gunning in het tweede kwartaal van 2017 plaatsvinden. De verwachting is dat de implementatie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en UBR|EC O&P vanaf het 3e kwartaal van 2017 van start gaat.

Rijksbrede integrale inhuuroplossing

DigiInhuur is een rijksbreed inzetbare voorziening waarmee het gehele inhuurproces kan worden ondersteund. Van uitvraag tot en met facturatie, inclusief de ondersteuning van complexe tariefstructuren, het Dynamisch Aankoopsysteem (voorheen marktplaats) en flexpools. Ook biedt DigiInhuur functionaliteit om tijdelijke plaatsingen van intern personeel binnen het Rijk te ondersteunen. Hiermee slaat DigiInhuur een brug vanuit inkoop en inhuur naar het P&O domein. Dit is in lijn met de Mobiliteitsbrief van minister Blok, waarin is afgesproken om bij de werving van externen ook eerst te bezien of er binnen het Rijk geschikte kandidaten zijn.

Samenwerking

Het project DigiInhuur is onderdeel van het programma DigiInkoop, DigiInhuur en E-factureren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De verwerving vindt plaats in nauwe samenwerking met UBR|EC O&P en wordt zo ingericht dat alle departementen en andere rijksoverheidsorganisaties hierop kunnen aansluiten. DigiInhuur draagt bij aan het bevorderen van de mobiliteit voor medewerkers binnen het Rijk over de grenzen van departementen heen én aan het terugdringing van de externe inhuur.

Meer informatie

Meer weten? Neem contact op met Linda Schoemaker.

Hoort bij