Startschot Werving en Selectie Tooling

Met instemming van de Groepsondernemingsraad Rijk (GOR) is op 11 juli jl. de Europese aanbesteding voor een nieuwe rijksbrede Werving en Selectie Tooling op TenderNed gepubliceerd. Op 5 september staat de eerste informatiesessie voor de geïnteresseerde marktpartijen gepland. Door een goede samenwerking met de vijf P&O Shared Service Organisaties (SSO’s) is hiermee een belangrijke en succesvolle mijlpaal binnen het project WenS bereikt.

Bloemrijke samenwerking tussen Gert Martijn Kwak, Mano Radema en Paul Berkhuijzen leidt Werving en Selectie Tooling naar realisatie

V.l.n.r.: Gert Martijn Kwak (EC O&P, Mano Radema (rijksbreed) en Paul Berkuijzen (P-Direkt).

Marktpartijen zijn in de race

In de periode van medio oktober tot begin november worden alle inschrijvingen van de marktpartijen door de beoordelingsgroepen van de SSO’s beoordeeld. In medio november volgt de laatste fase van de aanbesteding, de gunning. Hier wordt bekeken welke van de geïnteresseerde marktpartijen het meest voldoet aan de gestelde criteria en vereisten. Benieuwd naar de publicatie op TenderNed? Neem dan een kijkje.

Op naar de eerste implementatie

Wanneer de gunning definitief en ondertekend is, start bij Defensie op 7 februari 2018 de eerste implementatie van de rijksbrede Werving en Selectie Tooling. Naar verwachting gaat het systeem medio zomer 2018 bij Defensie live, waarna de implementatie bij de overige SSO’s volgt.

Meer weten over project WenS? Lees het interview met de projectleiders.

Werving en Selectie Tooling (WenS) is een rijksbrede voorziening ter ondersteuning van het gehele werving- en selectieproces. Doel is het aanschaffen, inrichten en gebruiken van één rijksbrede, toekomstbestendige tooling voor werving en selectie. Zo dragen we bij aan een slagvaardige en kostenbewuste rijksdienstverlening EC O&P treedt op als regievoerder en werkt mee om de werving- en selectietool in te richten bij de vijf shared service organisaties (SSO’s) van het Rijk: Belastingdienst, Defensie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), EC O&P/ P-Direkt (als gebruiker en exploitant/beheerder) en Rijkswaterstaat (RWS) De rijksbrede werving- en selectietool leidt tot meer inzicht in de effectiviteit van (rijksbrede) wervingscampagnes en biedt voordelen bij het genereren van  managementinformatie, hergebruik van sollicitatiegegevens en transparantie op de interne arbeidsmarkt. Voor sollicitanten is, met de inrichting van een rijksbrede oplossing voor werving en selectie, het solliciteren binnen het Rijk eenduidig. Daarnaast draagt de rijksbrede Werving en Selectie Tooling ook bij in het behouden en verstevigen van de arbeidsmarktpositie van de Rijksoverheid.
Het project maakt deel uit van het programma Informatievoorziening (IV)-Transities van EC O&P, waarin alle innovaties op het gebied van informatievoorziening zijn gebundeld.