Medewerkers, van wie het (tijdelijk) dienstverband van rechtswege is of wordt beëindigd, hebben recht op hulp bij het vinden van ander werk. EC O&P zet WW-casemanagement in om samen met de medewerker ander werk te vinden. Daarmee wordt een (BW)WW-uitkering voorkomen of verkort. Vier maanden voor het einde van het dienstverband mogen medewerkers voor WW-casemanagement worden aangemeld. Dit geldt ook voor medewerkers uit de doelgroep banenafspraak.

Het WW-casemanagement kent 2 procedures met daarin elk een eigen traject. Het traject start altijd met een intakegesprek. Begeleiding en monitoring wordt door een re-integratiebureau of EC O&P gedaan. Per procedure ziet dit er als volgt uit:

 • Procedure 1: 
  - Regievoerder: opdrachtgever van het ministerie
  - Intake en advies door EC O&P
  - Begeleiding: te bepalen door het ministerie
  - Monitoring door de (ex-)werkgever
   
 • Procedure 2:
  - Regievoerder: EC O&P Bedrijfszorg, in opdracht van de werkgever
  - Intakegesprek ERD-WW en begeleiding door een re-integratie bureau
  - Monitoring: door EC O&P  

De lengte van het traject kan kort (3 mnd), middellang (6 mnd) of lang (9 mnd.) duren. Na afloop vindt er een evaluatie plaats met advies voor een eventueel vervolg.

Het traject is succesvol als de medewerker minimaal 6 maanden aaneengesloten een andere baan vindt of als ZZP’er werkt. Is dit niet het geval, dan kunnen eventueel nog andere instrumenten worden ingezet om de kandidaat naar ander werk te begeleiden. Dit kan alleen na akkoord van de (ex-)werkgever.

Klik hier voor het aanmeldformulier WW-casemanagement.

Vervolgtraject WW-casemanagement

Als een medewerker na een periode van begeleiding nog geen nieuw werk heeft dan kan een vervolgonderzoek worden uitgevoerd. De ex-werkgever krijgt een advies over het vervolgen of beëindigen van de begeleiding. Het doel is de uitkeringsperiode van de ex-medewerker te verkorten en daarmee de WW-lasten voor de ex-werkgever te beperken.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het Team WW-casemanagement.