Werving en selectie

Iedereen die bij de rijksoverheid werkt, werkt voor dezelfde werkgever: het Rijk. UBR Personeel verzorgt de werving en selectie van alle nieuwe rijksmedewerkers. Of ze nu vast of tijdelijk, intern of extern zijn. Werving en selectie biedt de onderstaande diensten.

Matching en werving tijdelijke arbeidskrachten

Heb je tijdelijk extra capaciteit nodig? Wij nemen je de werving en selectie daarvoor uit handen, zorgen voor de contracten en onderhouden eventueel contact met externe leveranciers. Lees meer

Matching interne kandidaten

Het bevorderen van de in- en externe mobiliteit is 1 van de doelstellingen van de Hervormingsagenda. Hiermee brengen we de kosten van externe inhuur terug, laten we rijksambtenaren bredere ervaring opdoen en lossen we een capaciteitsvraag van de ene organisatie tijdelijk op met boventalligen van een andere organisatie. Lees meer

Rijkstraineeprogramma

UBR Personeel coördineert het Rijkstraineeprogramma. Dit programma biedt starters met een wo-master de kans om 2 jaar aan de slag te gaan op meerdere plekken binnen de rijksoverheid en zich te ontwikkelen tot breed inzetbare medewerkers. Lees meer

Ondersteuning interne mobiliteit

De centrale gedachte van de ketenbenadering is dat bij een capaciteitsvraag eerst intern wordt gekeken of er geschikte kandidaten zijn voordat een aanvraag extern wordt uitgezet. Lees meer

Search en Match van Tijdelijk Werk op de Mobiliteitsbank

Via de mobiliteitsbank kunnen tijdelijke klussen worden aangeboden. Lees meer

Ondersteuning bij de sollicitatieprocedure

Hierbij kun je denken aan de briefregistratie en ontvangstbevestiging, de briefselectie, het uitnodigen van kandidaten voor gesprekken, het aansluiten bij selectiegesprekken, het adviseren van de vacaturehouder bij de keuze tussen de kandidaten en afwijzen van kandidaten.

Deze dienstverlening kan als pakket worden afgenomen of in losse onderdelen. Lees meer

Ondersteunerspool

UBR Personeel coördineert de Ondersteunerspool van de rijksoverheid. De Ondersteunerspool biedt een oplossing bij capaciteitsproblemen bij ondersteunende functies, zoals bijvoorbeeld managementondersteuner, projectondersteuner en projectsecretaris. Deze medewerkers worden voor de duur van de opdracht gedetacheerd bij Personeel en plaatsen we vanuit daar op een interim opdracht. Lees meer.

Matchen van intern vraag en aanbod van capaciteit

Wij bieden pro-actief kandidaten aan naar aanleiding van capaciteitsvragen die op de Mobiliteitsbank worden geplaatst. Lees meer

Instroom medewerkers met een arbeidsbeperking

UBR Personeel adviseert en begeleidt bij de instroom en behoud van mensen met een arbeidsbeperking (uit de doelgroep banenafspraak). Met specifieke expertise geven we rijksbreed advies, voorlichting en begeleiding.

Personeel helpt rijksorganisaties op maat met onder meer: