Rijksoverheid wil meer betrokken zijn tijdens studie IT-studenten

600 IT-studenten, oftewel junior onderzoekers, bijten zich in het InnovationLab van Fontys Hogescholen onder professionele begeleiding vast in 200 onderzoeksvragen per jaar. In een licht en open industrieel gebouw waar collegezalen ontbreken, werken zij in teams aan onderzoeksvragen vanuit nu nog veelal het bedrijfsleven. De stuurgroep I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs liet zich onlangs inspireren door een rondleiding in dit InnovationLab om kansen voor de Rijksoverheid te verkennen.

De opdrachten die de studenten van Fontys presenteerden varieerden van een game app voor een supermarkt voor meer bewustwording van de herkomst van groente en fruit tot onderzoek met het wetenschappelijk onderwijs naar de dansjes van bijen voor inzicht in de biodiversiteit in steden. Het plan is dat ook rijksorganisaties o.a. via praktijkopdrachten intensiever gaan samenwerken met dit soort labs. Dit onder de vlag van het I-Partnerschap, dat rijksbrede samenwerking aanjaagt met het hoger onderwijs op het gebied van digitalisering. Mondjesmaat wordt vanuit dit InnovationLab al gewerkt met Rijksoverheid. Zo bouwden studenten in het lab voor het ministerie van Defensie een robotsimulator om de doelwitten op schietbaan in een altijd verrassende volgorde te zetten.

fontys

Jonge mensen enthousiast maken

Wilfred Rietdijk brigade-generaal Bedrijfsvoering bij het ministerie van Defensie is sinds kort lid van de stuurgroep. ‘Het ministerie van Defensie zet al goede stappen voor meer samenwerking met het hoger onderwijs’, beweert hij. Binnen zijn ministerie werd een eigen Academy opgezet. Daarmee ziet Rietdijk het bewijs dat het werkt om als rijksorganisatie al tijdens de studie betrokken te zijn. Hij vertelt: ‘Door opdrachten te doen voor en met het Rijk krijgen studenten meer inzicht in het werk dat we doen. Dat maakt de stap om in ons geval bij Defensie te komen werken een stuk kleiner. We zien dat we zo jonge mensen enthousiast maken en deze vervolgens veel gemakkelijker aantrekken.’

Rietdijk is een warm voorstander van het I-Partnerschap. ‘Met deze samenwerking krijgen we als Rijksoverheid nog gemakkelijker toegang tot het hoger onderwijs door de ondersteuning die we daarbij krijgen’, zegt de brigade-generaal enthousiast. Het onderwijs ziet op haar beurt dat de samenwerking hen interessant, maatschappelijk relevant onderzoek brengt.

Onderwijs van de toekomst

Ad Vissers, directeur Fontys Hogeschool ICT, is lid van de stuurgroep van het I-Partnerschap en vertelt de andere stuurgroepleden tijdens het bezoek: ‘Colleges krijgen de studenten niet meer. De studenten leren door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, van elkaar en door de open opzet ook van de partners die met het InnovationLab samenwerken. Op deze wijze creëren en valideren zij nieuwe kennis. Dit is het onderwijs van de toekomst. Er zijn dus voor de Rijksoverheid volop kansen om met studenten te werken aan maatschappelijke digitaliseringsvraagstukken!’

Over het I-Partnerschap Rijk-hoger onderwijs

I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs is een uniek samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en het hoger onderwijs op het gebied van digitalisering. Het I-Partnerschap gaat een belangrijke bijdrage leveren aan een snelle, veilige, en betrouwbare digitale dienstverlening voor burgers en bedrijfsleven, nu en in de toekomst. Dit doordat het Rijk en het hoger onderwijs als partners samenwerken aan innovatieve oplossingen voor urgente digitaliseringsvraagstukken. In onder andere fieldlabs en met gezamenlijke onderzoeksprojecten worden vraagstukken met de allernieuwste kennis aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan een dagelijkse uitdaging voor rijksorganisaties: het wapenen tegen cybercriminaliteit voor bescherming van online persoonsgegevens.

Meer weten?

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van samenwerking met het hoger onderwijs op het gebied van IT? Stuur een mail naar IPartnerschap@rijksoverheid.nl.