Oplossingen voor IT-schaarste: doe-het-zelf en samen

Sinds de komst van corona klopt meer IT-talent aan de poort van de Rijksoverheid. Toch neemt de behoefte aan bijvoorbeeld extra developers en data-analisten alleen maar toe, constateert Marcel Staring van het programma Versterking HR-ICT Rijksoverheid. Hij benoemt de mogelijkheden om het IT-tekort rijksbreed op te lossen.

marcel staring
Marcel Staring

Je zou verwachten dat als gevolg van de coronacrisis het aantal vacatures binnen het Rijk is afgenomen. Maar dat blijkt niet het geval. Programmamanager Marcel Staring van Versterking HR-ICT Rijksoverheid (kortweg HR-ICT) bij UBR geeft een paar voorbeelden. “De vraag naar developers is de afgelopen periode weer sterk toegenomen en ook de vraag naar data-analisten blijft doorgroeien, ondanks corona. Het gemiddeld aantal sollicitaties per IT-vacature leek in eerste instantie inderdaad toe te nemen, maar door de plus in het aantal vacatures ligt dat gemiddelde nu weer op het ’oude’ niveau."

Pensioen en inhuur

“We hebben als Rijk dus echt een tekort aan goede mensen op IT-gebied en aan voldoende expertise om de snelle digitale ontwikkelingen bij te houden”, benadrukt Marcel. “Bij de Rijksoverheid is de gemiddelde leeftijd van IT’ers 48,5 jaar en de komende tien jaar verlaat zo’n 29 procent van het IT-personeel het Rijk. De afhankelijkheid van externe inhuur op IT-gebied is groot: in 2019 goed voor maar liefst 43 procent van de totale externe inhuur.”

Doe-het-zelf-tips

Wat te doen? Kort samengevat is zijn advies aan rijksorganisaties: zoek niet alleen naar het direct inzetbare schaap met vijf poten, maar investeer juist in goede IT-mensen voor straks. Maak bijvoorbeeld ruimte voor nieuw talent met startersfuncties en zorg voor voldoende doorstroming. Of biedt niet-IT’ers met omscholing een interessant nieuw carrièreperspectief. Zo maak je je organisatie een aantrekkelijke werkplek voor nieuwkomers én huidige medewerkers.

Zoek niet alleen naar het direct inzetbare schaap met vijf poten, maar investeer juist in goede IT-mensen voor straks.

Rijksbrede acties

“Juist in deze ingewikkelde tijd, met grote bezuinigingen in het vooruitzicht, is het belangrijk om de digitale versnelling door te zetten. Met het programma HR-ICT dragen we rijksbreed bij aan die versnelling. Daar ben ik trots op. Met een gezamenlijke arbeidsmarktcommunicatie om de Rijksoverheid als één aantrekkelijke werkgever neer te zetten en niet met elkaar te concurreren. En met mooie instroomprogramma’s zoals I-Stage, I-Traineeship en I-Match. Vanaf september staat weer een lichting hele goede trainees klaar die na het opleidingsprogramma toe is aan de volgende stap. We werken voor al die programma’s samen met heel veel overheidsorganisaties.”

Met de recente ondertekening van het I-Partnerschap heeft ook de samenwerking met universiteiten en hogescholen vaste vorm gekregen. Door gezamenlijk onderzoek en onderwijs op te pakken, kunnen slimme oplossingen gevonden worden voor maatschappelijke digitale vraagstukken. Marcel is er blij mee: “De ambitie is om dit jaar te starten met een aantal innovatielabs op de thema’s data science, blockchain, cyber en kunstmatige intelligentie. Daarnaast zijn al meer dan negentig vraagstukken aangedragen die zich kunnen lenen voor een gezamenlijke aanpak met het hoger onderwijs!”

Interesse?