Inspireren en oplossingen delen op snijvlak ICT en HR

Hoe vervang je uitstromende IT-medewerkers? Wat zijn belangrijke digitaliseringsvraagstukken en hoe pak je die op, met bijvoorbeeld het hoger onderwijs? Half oktober kwam voor het eerst het tactisch overleg van het programma Versterking HR-ICT bij elkaar, onder andere om het over dit soort vragen te hebben. 

In het tactisch overleg zijn de ministeries van Defensie en Infrastructuur & Waterstaat vertegenwoordigd, samen met de Belastingdienst, DICTU, IND en de Auditdienst Rijk (ADR). Rivka Albek is bij het Joint IT Command van Defensie hoofd Center of Expertise. Ze heeft een duidelijk beeld van haar rol in het overleg: 'Ik zoek in dit overleg samenwerking, oplossingen, inspiratie en andere gezichtsvelden en breng deze ook in; specifiek bijvoorbeeld knowhow van strategische personeelsplanning.' Het tactisch overleg verkent issues op het snijvlak van human resources en IT, deelt kennis en inventariseert de behoefte aan nieuwe kennis. Ook bekijken de leden hoe ze eventueel invloed kunnen uitoefenen op het HR- en ICT-beleid van de Rijksoverheid.

Opleidingen samen oppakken

Om als rijksorganisaties succesvol te kunnen transformeren naar "techbedrijven" is het nodig om "van elkaar te leren, oplossingen te delen, geïnspireerd te raken en samen te werken", meent programmaleider Marcel Staring, tevens voorzitter van het tactisch overleg. Hij benoemt een belangrijk gemeenschappelijk vraagstuk: de uitstroom door vergrijzing, afhankelijkheid van externe inhuur en snel verouderde kennis. 'Dat raakt alle rijksorganisaties. Overbodige functies, perspectief voor medewerkers en strategische personeelsplanning zijn thema’s die ons verbinden.'

Om als rijksorganisaties succesvol te kunnen transformeren naar techbedrijven moeten we samenwerken en van elkaar leren

De ervaring van Margreet Meijer, hoofd ICT van de IND, is dat jonge IT-talenten onvoldoende bekend zijn met de IT-mogelijkheden binnen het Rijk. Wat helpt, is een individuele benadering om jonge mensen binnen te krijgen. Ook Klaas Koers, divisiemanager bij DICTU, beaamt dat het de kunst is om zichtbaar te blijven bij de doelgroep. Hij ziet kansen voor samenwerking in Noord-Nederland door bijvoorbeeld gezamenlijk bijscholing te organiseren. Kleinere organisaties kunnen zelf immers niet een hele opleidingsklas vullen. Nico Blauw geeft aan dat de Belastingdienst de komende jaren zo’n 1.000 IT’ers wil werven en deelt graag zijn ervaringen. Cor-Jan Jager (opdrachtgever vanuit CIO-Rijk) neemt deze punten van de deelnemers mee in de I-Strategie waar CIO-Rijk momenteel aan werkt.

Gezamenlijke behoefte

Marcel Staring concludeert na afloop van het eerste tactisch overleg dat rijksbreed behoefte is aan overzicht, zodat terugkerende vragen gebundeld kunnen worden. Kennisdeling over onder andere strategisch personeelsbeleid is noodzakelijk en elkaars opleidingen gebruiken, kan onderdeel zijn van de oplossing. Daarnaast is er behoefte bij organisaties om zich individueel te profileren.

De volgende bijeenkomst van het tactisch overleg praten de deelnemers dan ook verder over de gezamenlijke behoeftes en hoe ze elkaar kunnen helpen.