DUO: ‘Goede IT-mensen werven doe je als organisatie samen’

In deze interviewserie vragen we rijksorganisaties naar hun oplossingen voor IT-schaarste. Zo neemt de Belastingdienst nu al de IT’ers aan voor straks, vertelde Nico Blauw in de eerste aflevering. Hij was op zijn beurt benieuwd hoe de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de IT-organisatie toekomstproof maakt. Het antwoord van Marieke Lokhorst en Cees Bouwers van DUO: met een nieuwe wervingsaanpak en een betere balans tussen interne mensen en externe inhuur.

‘Een turbulente tijd’, noemen Cees Bouwers en Marieke Lokhorst de afgelopen drie jaar bij DUO. In positieve zin, want ‘er gebeurt echt wat’. Samen werken ze sinds eind 2017 aan het opzetten van corporate IT-recruitment binnen DUO. Marieke Lokhorst als corporate recruiter, Cees Bouwers als HR-businesspartner. De aanleiding: een grote behoefte aan hoogopgeleide IT-starters en ervaren IT-professionals, zo’n 100 vacatures op jaarbasis. Cees Bouwers: ‘Bovendien wilden we het aantal extern ingehuurde IT’ers terugbrengen naar een gezondere verhouding in vergelijking met de interne medewerkers, een streven zo tussen de 10 en 15%. Daar hebben we veel aandacht en energie in gestoken. Door intensief te werven, maar ook door in gesprek te gaan met ingehuurde medewerkers. Een aantal daarvan had namelijk aangegeven bij ons in dienst te willen treden. Dat is deels ook gebeurd.’

Het fundament voor het werven van goede IT-mensen is inmiddels gelegd. Campusrecruitment is bijvoorbeeld een vast onderdeel geworden van de werving, naast het actief naar buiten treden als organisatie en werkgever. Ook werkt DUO met talentenpools van potentieel geïnteresseerde IT-studenten per expertise en zijn de wervingsopties uitgebreid met onder andere een referral recruitmentprogramma en online assessments. ‘Een behoorlijk succesvolle aanpak’, concludeert Cees Bouwers. Sommige specialistische functies vragen extra inspanning, maar het lukt toch om de vacatures in te vullen. ‘Met het werven van Java-developers of een Chief Information Security Officer (CISO) merk je wel dat je in de noordelijke arbeidsmarkt zit, die vijver is kleiner dan in andere delen van het land.’

Campusrecruitment, hoe werkt dat?

Marieke Lokhorst: ‘Idealiter komen we vanaf het begin van hun studie in contact met ICT-studenten van hbo en universiteit. Eerst via de studieverenigingen en jaarlijkse carrière-events, later via een derdejaars stage, een afstudeerstage en traineeplekken voor Java of development. Van daaruit kunnen ze doorstromen naar een startersfunctie. Jaarlijks bieden we ongeveer 20 juniorposities aan. Als via het opgebouwde campuscontact per jaar vijf nieuwe talenten bij DUO binnenkomen, dan is dat natuurlijk een fantastisch instroomkanaal.’

Marieke Lokhorst en Cees Bouwers

Cees vult aan: ‘Het beeld van DUO bij jongafgestudeerden in het Noorden is de afgelopen jaren echt positief veranderd. Van een wat stoffig overheidsimago staan we nu bekend als een moderne IT-werkgever met inhoudelijk interessante vraagstukken en uitdagende functies.’

Marieke krijgt ook enthousiaste reacties uit de organisatie: ‘Een manager belde me laatst blij op na een succesvolle sollicitatieronde: “Sinds het wervingsprogramma krijg ik mensen aan tafel die voorheen niet eens zouden solliciteren!” Daaraan merk je dat employer branding, werven en talentenpools een positief effect hebben. Maar ook dat recruitment in de IT-arbeidsmarkt iets is wat je als organisatie samen moet doen, met managers en met medewerkers als ambassadeurs. Dat wordt in de toekomst nog belangrijker.’

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

Marieke: ‘Naast het strategische personeelsplan anticiperen we zo vroeg mogelijk op signalen van afdelingen waar mogelijk schaarste kan ontstaan. Verder denken we na hoe DUO een aantrekkelijke werkgever kan zijn. Zo willen we naar een meer datagedreven recruitment om objectiever te kunnen selecteren, voor meer inclusie en diversiteit.’ Ook interne doorgroeimogelijkheden zijn een pré, zowel voor huidige collega’s als voor sollicitanten. Cees: ‘Vorig jaar hebben we specialistenfuncties gecreëerd. Nu kun je ook in je eigen specialisme een stap hoger doen, in plaats van alleen via een coördinator- of managersfunctie. Dat trekt ook sollicitanten over de streep.’

Over welke rijksorganisatie willen jullie meer weten?

Marieke: ‘We zijn benieuwd naar de ICT-omgeving van Rijkswaterstaat en de uitdagingen en aanpak daar. Juist omdat we daar een minder goed beeld van hebben.’

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is een agentschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), dat ook voor enkele andere ministeries werkt. Het hoofdkantoor zit in Groningen, daarnaast heeft het agentschap een kantoor in Den Haag en diverse servicekantoren, balies en toetslocaties verspreid over het land. In totaal werken er 2.534 mensen voor DUO, waarvan 650 ICT-medewerkers. De gemiddelde leeftijd is 47,1 jaar.

De ICT-tak van DUO bestaat uit twee onderdelen:

  • Het Softwarehuis verzorgt onder andere analyse en ontwerp van software en technisch- en functioneel applicatiebeheer. Het Softwarehuis levert ook gespecialiseerde medewerkers voor de 45 developmentteams (DevOps Teams).
  • Infrastructuur en exploitatie zorgt voor de ontwikkeling, instandhouding en het beheer van de technische infrastructuur.