Bekijk de uitlegvideo’s over het KWIV

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening – kortweg het KWIV – brengt de kwaliteiten van IV-professionals eenduidig in kaart. Voor het gebruik van het KWIV zijn vijf video’s gemaakt, waarin kort wordt uitgelegd hoe het KWIV werkt en hoe je een IV-functie aan een KWIV-profiel koppelt. Ontdek de functionaliteiten van het KWIV en hoe het KWIV jou kan helpen in je werk.

Introductie en voordelen van het KWIV

Het KWIV is een aanvulling op het Functiegebouw Rijk. In deze video krijg je een korte introductie op het KWIV en een uitleg van de voordelen.

Een IV-functie aan een KWIV-profiel koppelen: 2 manieren

In het implementatietraject wordt iedere IV-functie aan één KWIV-profiel gekoppeld. Dit kan op twee manieren: via de roepnaam van de IV-functie of via het overzicht op tabblad 4 van het KWIV.

Koppelen via de roepnaam is het makkelijkst. Bekijk hiervoor de video: Koppelen via roepnaam.
Staat de roepnaam niet in het KWIV? Bekijk dan de video: Koppelen via het overzicht op tabblad 4.

Kom je er niet uit? UBR| Organisatie-inrichting biedt ondersteuning bij het maken van de inhoudelijke koppeling van IV-functies met KWIV-profielen. Stuur je vraag aan kwiv@rijksoverheid.nl.

Een KWIV-profiel bekijken

Wil je weten welke competenties bij een bepaald KWIV-profiel horen? Bekijk in deze video hoe dat werkt.

KWIV-profielen vergelijken

Een KWIV-profiel bevat concrete competentieomschrijvingen en gerichte opleidingsinformatie. Hiermee kun je goed voorbereid een ontwikkelgesprek in en gemakkelijk mogelijke ontwikkelpaden uitstippelen. Bijvoorbeeld door je huidige KWIV-profiel te vergelijken met een KWIV-profiel dat je ambieert. Bekijk de video KWIV-profielen vergelijken.

Het KWIV is een aanvulling op het Functiegebouw Rijk en biedt houvast bij werving, selectie en professionele ontwikkeling (I-vakmanschap). Daarnaast geeft het KWIV rijksorganisaties meer inzicht en overzicht in de IV-professionals die er werken, zodat we beter kunnen inspelen op ontwikkelingen in het IV-domein.

Bekijk het KWIV op de website van het Functiegebouw Rijk.