Inhuur ICT-professionals en KWIV: rijksbreed inzicht in trends

Als categoriemanager ICT-professionals Rijk is Sander Klaver verantwoordelijk voor de rijksbrede inhuur van externe ICT-professionals. Bij de inhuur van externe ICT/IV-professionals wordt al geruime tijd gebruik gemaakt van het Kwaliteitsraamwerk IV (KWIV). Sander: ‘Het KWIV biedt een uniform referentiekader binnen het Rijk én in de markt, wat op meerdere vlakken voordelen heeft. Denk aan het spreken van dezelfde taal bij een uitvraag het inzichtelijk maken van formatieve ontwikkelingen.'

Categoriemanagement vormt de basis om vanuit één rijksbreed perspectief te werken aan de inhuur van ICT/IV-professionals. Het gaat hierbij om het gehele proces, van de behoefteformulering aan het begin tot contractbeheer en evaluatie aan het einde. Sander: ´Een aanvrager bepaalt uiteraard zelf welke ICT/IV-werkzaamheden hij door externe professionals laat uitvoeren en welke hij zelf uitvoert. Ook de keuze tussen inhuren of uitbesteden maakt de aanvrager zelf. Wij adviseren en faciliteren de samenwerking tussen aanvragers en de externe professionals en leveranciers.’

Sander Klaver, categoriemanager ICT-professionals Rijk in gesprek met contractmanagers Frank Holtmaat, Nicole van der Poort en Jan Schmitz

Gedetailleerde omschrijving

Al enkele jaren gebruikt de categorie ICT-professionals Rijk het KWIV bij de inhuur van externe ICT/IV’ers binnen de raamovereenkomsten. De aanvrager geeft per opdracht aan wat het dominante KWIV-profiel is. Dit KWIV-profiel kan hij in zijn aanvraag specificeren, aanvullen of combineren met delen van andere kwaliteitenprofielen om zo tot een gedetailleerde rol- of functieomschrijving te komen. Deze “bouwblokken” van het KWIV helpen de aanvrager dus bij het specificeren van zijn vraag. Bovendien geeft het KWIV marktpartijen een helder beeld van de professional die nodig is.

Trends en ontwikkelingen

De KWIV-profielen maken het ook mogelijk om trends en ontwikkelingen in het IV-domein te signaleren. Sander: ‘Onze categorie heeft te maken met relatief grote raamovereenkomsten, voor alle ministeries, zowel voor de inhuur van ICT/IV’ers als voor uitbestedingen. Afgelopen jaar huurden we binnen de raamovereenkomsten ongeveer 6.000 IV-professionals in. Als we de ingehuurde KWIV-profielen indelen volgens de hoofdgroepen van het KWIV -plannen, bouwen, uitvoeren, mogelijk maken en sturen- dan is te zien dat de ‘bouwprofielen’ het vaakst worden ingehuurd. Hieronder vallen technisch ontwerp/applicatieontwikkeling, testmanagement en systeemontwikkeling. Deze profielen vormen een derde van de totale inhuur.’

‘Een andere ontwikkeling die we afgelopen jaren zagen, is de daling van het aantal KWIV-profielen onder de hoofdgroep ‘sturen’, zoals programma-/projectmanagement. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de toepassing van meer Agile-werkwijzen, waardoor er minder behoefte is aan klassieke sturingsprofielen.’ vertelt Sander. ‘Recentelijk zien we weer een stijging van de informatiehuishoudings- en dataprofielen. Ook kijken we naar ontwikkelingen van tarieven per KWIV-profiel of inzet op bepaalde schaalniveaus.’

De inzichten uit het categorieteam vormen input voor nadere analyse, onderlinge vergelijking en een goede verbinding tussen vraag en aanbod. ‘Met deze informatie kunnen we klanten en beleidsmakers richting geven aan formatie- en wervingsvraagstukken en beter adviseren over de wijze van inhuur in de krappe ICT-markt. Het rijksbreed toepassen van het KWIV bij de inhuur van ICT/IV’ers draagt daar zeker aan bij.'

Input van marktpartijen

Enkele jaren geleden heeft de categorie samen met CIO Rijk voor het KWIV een commissie Externe Gebruikers opgericht. Sander: ‘In de commissie zitten vertegenwoordigers van de partijen van de raamovereenkomsten. We betrekken hen bij ontwikkelingen in het IV-vakgebied en de gevolgen hiervan voor het KWIV. Op die manier krijg je meer verbinding tussen de interne en externe kant, en we vergroten de toegevoegde waarde van het KWIV voor de IV-kolom in het algemeen.’