Samenwerking Rijk Noord

Let op: Gelet op corona-maatregelen worden bijeenkomsten van SRN in de voorliggende periode geannuleerd. Via onze bedrijfspagina op LinkedIn houden we u nader op de hoogte.

Samenwerking Rijk Noord

Werken voor het Rijk in de noordelijke provincies van Nederland is aantrekkelijk. Overheidsorganisaties in het Noorden bieden gezamenlijk uitdagende loopbaanperspectieven aan huidige én toekomstige medewerkers van het Rijk. Programma Samenwerking Rijk Noord (SRN) helpt deze organisaties om beter samen te werken op het gebied van personele capaciteit.

De samenwerking in het Noorden is belangrijk. Digitalisering, vergrijzing, veranderende functies, demografische verschuivingen – het zijn ontwikkelingen die ook van het Rijk een passend antwoord vragen. Door de krachten te bundelen staan de Rijksdiensten in de noordelijke regio sterk. In doelgerichte activiteiten worden organisaties gefaciliteerd in het nastreven van een optimale inzet van vitale medewerkers in een kansrijke regio.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Samen geven we betekenis aan het Rijk als één aantrekkelijk werkgever. We zorgen voor meer inzicht in vraag en aanbod van personeel, maken werk van een positief imago van het Rijk in het Noorden en dragen bij aan het laagdrempelig matchen van mens en werk. ‘Het Noorden’ definiëren we als ‘Vanaf Zwolle naar boven’. Uitgangspunt is het stap voor stap boeken van concrete resultaten.