Gezonde noordelijke regio

SRN draagt bij aan een gezonde noordelijke regio. We faciliteren rijksdiensten in hun samenwerking op personele capaciteit en rond actuele thema’s. Daarbij leggen we verbinding met andere partijen in de regio.

Samenwerking Rijk Noord

Samenwerking Rijk Noord (SRN) zet in op de onderlinge samenwerking van rijksdiensten, overige overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers in de regio. Onder het motto Samen sterk, slim en aanstekelijk richten we ons op actuele thema's en de versterking van de in- en externe noordelijke arbeidsmarkt van het Rijk.

Naast inspanningen op een aantal uiteenlopende activiteiten, waaronder een leer- en ontwikkelnetwerk voor bestuurders, ligt de focus van SRN in 2022 op onderstaande twee pijlers.
 

Pijlers van SRN in 2022

Nieuws

Meer nieuws