Noordelijk leiderschap

Noordelijk leiderschap is een initiatief om het middenmanagement van de deelnemende organisaties beter te betrekken bij de omslag die we willen bereiken bij deze nieuwe samenwerkingsvorm op gebied van personele capaciteit. Dit jaar wordt ingezet om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen. Dit gebeurt onder meer door de organisatie van een Meet en Match voor loopbaanoriëntatie.

Tevens wordt een start gemaakt met het organiseren van netwerk- en kennissessies, gebaseerd op de behoeften van de deelnemers. De kern van deze sessies is dat de inhoud en opzet samenwerking  en verbinding stimuleren. Verder wordt tijdelijke functieruil (Trading Places) binnen diverse organisaties mogelijk gemaakt waardoor managers hun kennis en ervaring kunnen verrijken door voor zes maanden van functie te ruilen met een collega van een andere organisatie in de regio.

Meer weten?

Naam: Renée Schmidt
Rol: Projectleider Noordelijk leiderschap
Mail: renée.schmidt@rijksoverheid.nl
Mobiel: 06-50738456