Vergroten Arbeidsparticipatie

Rijksdiensten hebben vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid de opdracht om de Banenafspraak verder in te vullen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking aan duurzaam werk te helpen. In dit project zetten we gezamenlijk in op het vergroten van de in- en doorstroom van arbeidsparticipanten bij de Rijksdiensten in de noordelijke regio.

Het project krijgt vorm in het SRN-platform Arbeidsparticipatie. Hier nemen bijna alle noordelijke Rijksdiensten aan deel. SRN faciliteert in het gezamenlijk matchingsproces (Meet & Matches) en ondersteunt de vorming van gezamenlijke teams op werksoort. Verder organiseren we kennissessies, waar mogelijk samen met ketenpartners in de regio zoals UWV en gemeenten. Ook ondersteunen we graag nieuwe gezamenlijke initiatieven om praktische invulling te geven aan de Banenafspraak.

Meer weten?

Naam: Tanja de Haan
Rol: Projectleider Vergroten arbeidsparticipatie
Mail: tanja.dehaan@duo.nl
Mobiel: 06-55717781