Kengetallen Rijksdiensten Noord-Nederland

Kengetallen Rijksdiensten Noord-Nederland, met daarin vier overzichten. Bron: P-direkt, bewerking BZK/Beleidsinformatie.