Rijk en regio als sterk merk

Nieuw talent is nodig om invulling te geven aan innovatie, zeker in het Noorden. Een regionale arbeidsmarkt met een eigen dynamiek (met onder meer een relatief sterke vergrijzing) alsmede de gevolgen van coronamaatregelen maken het urgent voor het Rijk in het Noorden om in te zetten op een sterk werkgeversmerk.

SRN ondersteunt de rijksdiensten in het Noorden ten aanzien van het binden en boeien van (huidig) talent. Daarnaast helpt SRN met de werving van medewerkers op het gebied van ICT, inkoop, techniek en juridisch werk.

Onderwerpen

  • RijksRally’s (onderdeel onboardingstraject nieuwe ICT’ers bij het Rijk in het Noorden)
  • Gezamenlijk werven op (het noordelijke domein op) Werken voor Nederland
  • Versterken van werkgeversmerk aan de hand van regionale verhalen

Meer weten?

Neem hier contact op met een teamlid van SRN of stuur een mail naar onze postbus.