Infrastructuur waarin medewerkers wendbaar kunnen zijn

Daar waar van medewerkers wordt gevraagd om te bewegen, moet ook worden gewerkt aan de infrastructuur van en tussen rijksorganisaties. Hierbij is het oog houden voor andere partners en bestaande samenwerkingsverbanden in de regio van groot belang.

SRN draagt bij aan bewuster samenwerken, vanuit gezamenlijk onderkende prioriteiten. Kennisdeling en het in kaart brengen van objectieve data helpen bij deze exercitie.

Onderwerpen

  • Doorontwikkeling van noordelijk domein op Mobiliteitsbank
  • Formuleren van extra afspraken ten behoeve van een noordelijk vacatureproces

Meer weten?

Neem hier contact op met een teamlid van SRN of stuur een mail naar onze postbus.