Handelingsperspectief van medewerkers

Ontwikkelingen als verdergaande robotisering en automatisering, een toename van specialistische dienstverlening, centralisering en vergrijzing zorgen voor een snel veranderende arbeidsmarkt.

SRN helpt rijksdiensten in het Noorden met de uitdaging om zittende medewerkers in staat te stellen om op deze ontwikkelingen te anticiperen.

Onderwerpen

  • Vergroten opleidingsaanbod in de regio op het gebied van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit
  • Vergroten van het vakinhoudelijke opleidingsaanbod (waaronder ICT)
  • Meet & Matches voor schaarse beroepsgroepen
  • Faciliteren gezamenlijke deelname door noordelijke rijksorganisaties aan de Week van de Loopbaan en de Week van de uitwisseling

Meer weten?

Neem hier contact op met een teamlid van SRN of stuur een mail naar onze postbus.