Samenwerking op arbeidsparticipatie laat mensen “bloeien en groeien”

Op donderdag 11 april vindt in Assen weer een meet & match plaats in het kader van arbeidsparticipatie. Deze ontmoeting tussen Rijksdiensten en medewerkers met een registratie in het doelgroepregister wordt gefaciliteerd door programma Samenwerking Rijk Noord (SRN), in nauwe samenwerking met Team Inclusief (UBR Personeel) en Werk in Zicht. “We hebben hetzelfde doel voor ogen en dat geeft energie.”

Het Rijk is een grote werkgever in de noordelijke regio. SRN draagt met gerichte projecten op urgente arbeidsthema’s bij aan meer verbinding. Op het gebied van arbeidsparticipatie is er sinds september 2018 een platform ingericht dat resultaten boekt op thema’s als de banenafspraak en inclusiviteit. Als gevolg van meet & matches vonden al meerdere arbeidsparticipanten een plek bij een nieuwe werkgever.

Veilige omgeving

“Het is een laagdrempelige manier om mensen met een arbeidsbeperking in gesprek te laten gaan met potentiële werkgevers”, vertelt Marcel Riebel van Team Inclusief. “Voor mensen met een beperking kan een sollicitatieproces extra stressvol zijn. Het doel van de meet & match is om zoveel mogelijk stressfactoren weg te nemen en een prettige, veilige omgeving te creëren. Met mooie gesprekken en succesvolle matches tot gevolg. Het is prachtig om mensen te zien bloeien en groeien."  
"Wij worden blij en gelukkig van mensen die ondanks of dankzij hun arbeidsbeperking een goede werkplek vinden binnen het Rijk. De samenwerking met programma SRN zorgt ervoor dat steeds meer Rijksdiensten in de regio in contact komen met de doelgroep en kansen willen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.”

Kijken naar competenties

Ook Margot Banus (Werk in Zicht) is enthousiast over de bundeling van krachten: “Vanuit onze kerntaak willen we dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Zeker voor arbeidsparticipanten is het belangrijk dat door partijen gezamenlijk wordt gekeken naar kansen en oplossingen. De banenafspraak helpt hierbij als extra steun in de rug. Het zou mooi zijn als werkgevers steeds meer naar competenties gaan kijken en niet enkel naar functieprofielen en -eisen. Gelet op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het erg belangrijk om vooral gebruik te maken van de talenten van mensen. Wij leveren graag een bijdrage aan zo’n bredere kijk op participatie en inclusiviteit.”

Geïnteresseerd in arbeidsparticipatie in het noorden? Of heb je een vraag? Stuur dan een mail naar programma SRN.