Samenwerking in het Noorden boekt op vele fronten resultaat

Programma Samenwerking Rijk Noord (SRN) ligt op koers. Dit is eens te meer gebleken tijdens het opdrachtgeversoverleg begin deze maand. In het overleg, waarin Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Dienst ICT Uitvoering (DICTU), Doc-Direkt, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Rijkswaterstaat en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) zijn vertegenwoordigd, wordt de voortgang geborgd op de eerder vastgestelde programmadoelstellingen.

SRN breidt zijn netwerk in het Noorden gestaag uit en boekt stilaan successen. Zo is de kwaliteit van het door Hanzehogeschool Groningen uitgevoerde arbeidsmarktonderzoek zo hoog dat het door DUO kon worden opgenomen in de strategische personeelsplanning (SPP). Ook de door SRN georganiseerde meet-and-matches zijn een succes; die van arbeidsparticipatie leiden al tot plaatsingen.

Uitdagingen op de arbeidsmarkt

Om goed aan te sluiten bij de uitdagingen in de noordelijke arbeidsmarkt voert SRN arbeidsmarktanalyses uit. De focus ligt op vier thema’s: vergrijzing, de impact van digitalisering op administratieve functies, de betekenis van aantrekkelijk werkgeverschap in het noorden en de toename van de vraag naar specialistische of schaarse functies.

Focus op administratieve functies

In het project Perspectief administratieve functies ligt de focus op de schalen 5-9. Doel van het project is om toekomstperspectief te bieden aan medewerkers van de deelnemende SRN-organisaties van wie werk verdwijnt of ingrijpend verandert door digitalisering.

Bevorderen samenwerking en mobiliteit

Noordelijk leiderschap ziet op het bevorderen van onderlinge samenwerking en mobiliteit. SRN richt zich op het middenmanagement van de deelnemende rijksdiensten. Het middenmanagement vormt een cruciale schakel tussen bestuurders of directie en uitvoerende medewerkers. Concrete initiatieven voor dit jaar: de meet-and-match voor leidinggevenden in juni, het (start)event voor managers in het najaar en de start van tijdelijke functieruil.

Carrière in het Noorden

Het vierde SRN-project dat werd uitgelicht in het opdrachtgeversoverleg was Arbeidsmarktcommunicatie. Leuke initiatieven om carrièremogelijkheden in het Noorden voor het voetlicht te brengen, passeerden de revue. Op de gezamenlijke landingspagina van noordelijke rijksorganisaties is hierover meer te vinden. Ook was er veel aandacht voor het grote, rijksbrede event dat SRN in het najaar organiseert. Tijdens dit event zullen de rijkswerkgevers in het Noorden zich als één werkgever profileren.