Stenden Hogeschool helpt de samenwerking in het Noorden

Programma Samenwerking Rijk Noord (SRN) trekt samen op met Stenden Hogeschool Leeuwarden. Studenten leveren een bijdrage aan het project Arbeidsmarktcommunicatie, dat draait om het positioneren van de Rijksoverheid als één aantrekkelijke werkgever in de noordelijke regio. 

“Samenwerken met studenten is nuttig en ontzettend leuk”, vertelt Judith Remmerswaal, projectleider Arbeidsmarktcommunicatie voor SRN. “We treden op als opdrachtgever en leggen de studenten onze uitdaging voor. Zij gaan vervolgens aan de slag met een zelf geformuleerde onderzoeksvraag. Het uiteindelijke doel is het opleveren van een mooi mediaproduct waar we als programma van kunnen profiteren.”

Het Rijk heeft veel te bieden

Voor de eerste opdracht is de studenten gevraagd om producten te maken die bijdragen aan de zichtbaarheid van de overheid als werkgever in het Noorden. “Mensen hebben vaak geen idee dat het Rijk zoveel te bieden heeft buiten Den Haag”, weet Judith. “In Den Haag wordt uiteraard beleid gemaakt, maar de uitvoering vind je terug in heel Nederland waaronder in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.”

Zichtbaarheid

Judith vervolgt: “Komend najaar organiseren we een rijksbreed event in Groningen waarin het starten van je loopbaan bij de Rijksoverheid centraal staat. We hebben de studenten gevraagd om promotievideo’s te maken voor starters om te zorgen dat ze zich voor het evenement gaan aanmelden. Het is spannend wat het eindresultaat gaat zijn. Aan de inzet zal het in ieder geval niet liggen. Ik kan organisaties het samenwerken met studenten van harte aanraden. Het is inspirerend en houd je scherp.”