Leidinggevenden in het Noorden maken met succes nader kennis met elkaar

De Meet & Matchbijeenkomst voor leidinggevenden vorige week in Groningen is een groot succes gebleken. Meer dan 75 enthousiaste deelnemers, bijna allemaal met een leidinggevende functie bij de Rijksoverheid, maakten kennis met elkaar en elkaars werkzaamheden. De bijeenkomst vond plaats in het gebouw van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en werd georganiseerd door programma Samenwerking Rijk Noord (SRN).

Aan het begin van de Meet & Match werden presentaties verzorgd door vertegenwoordigers van zes Rijksdiensten: het Openbaar Ministerie, de Reclassering, DUO, Dienst Terugkeer en Vertrek, Dienst Justitiële Inrichtingen en Rijkswaterstaat. Zij vertelden over wat er bij deze organisaties speelt op het gebied van leiderschap en mobiliteit. Na het plenaire gedeelte was er ruimte voor meer individuele netwerkgesprekken.

Behoefte aan ontmoeting

“We zijn erg blij met de respons op de bijeenkomst”, aldus Renée Schmidt van het programmateam SRN. “Tijdens de Meet & Match kwam duidelijk naar voren dat er onder leidinggevenden grote behoefte is om elkaar regionaal te ontmoeten op gemeenschappelijke thema’s. Vanuit SRN willen we dit graag structureel meer aandacht geven. Op deze sessie komt in het najaar zeker een vervolg.”

Meer weten?

Mail naar de postbus van SRN of neem contact op met Renée Schmidt.