Kick-off van project met perspectief administratief medewerkers in het Noorden voor ogen

Op donderdag 4 juli vond in Groningen de kick-off plaats van het project Perspectief administratieve functies, dat valt onder programma Samenwerking Rijk Noord (SRN). Doel van het project is om toekomstperspectieven te bieden aan administratief medewerkers. Momenteel nemen elf organisaties in het Noorden actief hieraan deel.

Marjo Lubach

Tijdens de bijeenkomst presenteerde projectleider Marjo Lubach de bevindingen die eerder bij de participerende organisaties zijn opgehaald. “Door digitalisering en automatisering gaat er de komende jaren veel gebeuren voor mensen in een administratieve functie”, vertelt Marjo. “Sommige werkzaamheden gaan zelfs helemaal verdwijnen. Door als rijksorganisaties samen hierop te anticiperen, willen we deze medewerkers realistische alternatieven kunnen bieden.”

Vraag en aanbod

Marjo: “Om dit te laten slagen is inzicht nodig in vraag en aanbod van de rijksorganisaties in het Noorden. De ene dienst heeft (administratief) werk liggen, ergens anders werken mensen die het zouden kunnen oppakken. Dit willen we op een praktische manier in kaart brengen. Hierbij spelen leidinggevenden in alle geledingen van de organisaties een belangrijke rol. We zoeken dan ook nadrukkelijk de verbinding met het management.”

Binnen het project worden ook de mogelijkheden op de externe arbeidsmarkt bekeken. “Naast het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de interne arbeidsmarkt, onderzoeken we routes in de zogeheten kans-beroepen”, aldus Marjo.

Startschot

De kick-off in Groningen vormde het startschot van nadere kennismaking en samenwerking tussen vertegenwoordigers van de noordelijke rijksorganisaties op dit thema. Op de SRN-website en op onze LinkedIN-pagina houden we je op de hoogte van het vervolg.