Noordelijk onderzoek generatiemanagement van start in oktober

Rijksorganisaties in het Noorden anticiperen gezamenlijk op de gevolgen van vergrijzing. In oktober start het Onderzoek Generatiemanagement Rijk Noord. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de uitstroom vanwege pensionering en het effect van een (in verhouding) toenemend aantal ouderen binnen onze Rijksdiensten.

Programma Samenwerking Rijk Noord (SRN) faciliteert en begeleidt het onderzoek. Bij de werkgroep van het SRN-project SPP en Arbeidsmarktanalyse zijn in totaal acht Rijksorganisaties aangesloten. Het is de verwachting dat nog meer diensten bij het onderzoek rond generatiemanagement gaan aansluiten. Samen zullen zij in de maand oktober een kwalitatief beeld ophalen.

Gezamenlijk anticiperen

Ellen Beenders, samen met Meike Barnhard projectleider namens SRN, is ervan overtuigd dat het onderzoek belangrijke inzichten zal opleveren. “Enerzijds is het van belang om goed te weten met hoeveel uitstroom vanwege pensionering we in het Noorden te maken hebben en welke vervangingsvraag we de komende jaren hebben binnen deze krappe arbeidsmarkt. Dat inzicht helpt ons om gezamenlijk hierop te anticiperen.  Anderzijds is het bewuster omgaan met generaties en eventuele generatiekloven een steeds belangrijker thema binnen organisaties. Hoe benaderen en behandelen we verschillende generaties? Ook daar zal het onderzoek een antwoord op helpen vinden.”

Contact

Meer weten over het generatiemanagement onderzoek? Neem dan contact op met Ellen Beenders of Meike Barnhard.